Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad alle ellende op de wereld heeft veroorzaakt, dan kan een ‘evangelie’ dat gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van vergeving van zonden) de ellende op de wereld […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn hoort in nieuwe zakken

De auteurs van het nieuwe testament in de Bijbel waren ‘in Christus’. Zij wandelden in de Geest, leefden in het volle bewustzijn van Christus (mind of Christ). Hun geweten (het bewustzijn) was volledig gereinigd van dode werken (het denken in goed en kwaad en het oordelen en veroordelen). Vanuit deze belevingswereld schreven zij hun brieven […]

Categorieën
Koninkrijk

Ellende – verlossing – dankbaarheid

“Want de droefheid naar Gods wil brengt een onberouwelijke bekering tot behoudenis, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” (2 Korintiërs 7:10) Zondekennis is noodzaak om tot verlossing te komen. Maar om wat voor zondekennis gaat het dan? Een diep schuldgevoel over onze zonden? Nee, dat is de droefheid van de wereld, die de […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het roer in de christelijke kerk moet radicaal om

De wereld staat in brand en kan niet wachten op allerlei veranderprocessen in de kerk! We leven in een wereld die steeds onmenselijker wordt. Een wereld waarin we het normaal moeten vinden dat mensen alleen de dokterskamer in moeten voor een slechtnieuwsgesprek, waar mensen nagenoeg alleen moeten sterven, waar afscheid nemen van overledenen en begrafenissen […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Genade, niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis.

De theologie van verzoening door voldoening (de zogenoemde satisfactieleer) heeft er tot op heden voor gezorgd dat de schepping nog steeds gebukt gaat onder de vloek van zonde en dood. Deze visie op het kruis houdt de vloek in stand, omdat zij gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. Het is kwaad met […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Geroepen tot de bediening der verzoening

Een boodschap gericht aan predikanten, voorgangers en allen die zich geroepen weten tot de bediening der verzoening en kritisch naar zichzelf en de christelijke kerk in Nederland durven kijken. We staan als mensheid aan de vooravond van een ongekende crisis, zoals we deze niet eerder hebben meegemaakt. De kennis van goed en kwaad die ons […]

Categorieën
Koninkrijk

De mens is aan zet!

De Zaaier heeft het zaad van het koninkrijk van God gezaaid. Het Christus-zaad is gezaaid in de fysieke akker van de aarde, de zichtbare schepping. Christus is alles en in allen. Zolang het Christus-zaad echter niet opkomt en gaat groeien en bloeien, zal het koninkrijk van God niet zichtbaar worden op aarde. De vloek van […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Eeuwig leven in plaats van fysiek sterven

We leven in een tijd waarin de hele wereld alles op alles zet om de dood van het fysieke leven van mensen zolang mogelijk uit te stellen. De mens is geboren om te leven. Hoe natuurlijk we de fysieke dood ook mogen zijn gaan zien, het is en blijft onnatuurlijk. De dood hoort niet bij […]

Categorieën
Koninkrijk

Zo kennen wij van nu aan niemand naar het vlees

Het systeem van ‘deze wereld’ (het rijk der duisternis) is gebaseerd op het toepassen van de kennis van goed en kwaad. Hierdoor is de schepping onder de vloek van zonde en dood terechtgekomen. De mens is de enige op aarde die de schepping van deze vloek kan bevrijden. En dat komt door Christus in ons, […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De noodzaak van een nieuwe Reformatie

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” (Genesis 1:1,2) Is het je wel eens opgevallen dat voordat er ook maar iets op aarde geschapen was, de duisternis er al was? De […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom liet Jezus zich kruisigen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de enige reden waarom Jezus zich heeft laten kruisigen is om de diepste duisternis op aarde aan het licht te brengen, zodat wij er mee zouden kunnen afrekenen. De diepste duisternis in de mens bestaat uit veroordeling op grond van de kennis van goed en […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Bijbelse psychologie

Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewuste van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewuste heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven, zonder dat we het ons bewust zijn. Zo zouden negatieve ervaringen en emoties vanuit het verleden ervoor kunnen zorgen dat we in het dagelijks leven […]