Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Bijbelse psychologie

Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewuste van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewuste heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven, zonder dat we het ons bewust zijn. Zo zouden negatieve ervaringen en emoties vanuit het verleden ervoor kunnen zorgen dat we in het dagelijks leven […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Paulus’ visie op verzoening (katallasso)

Voor de meeste christenen draait het christelijk geloof om de verzoening die Jezus van Nazareth door zijn kruisdood tot stand zou hebben gebracht. Men spreekt daarbij over ‘verzoening door voldoening’. De gedachte achter deze opvatting is dat de relatie tussen God en mens door de zonden van de mens zou zijn verbroken. God kan niet […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad alle ellende op de wereld heeft veroorzaakt, dan kan een ‘evangelie’ dat gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van vergeving van zonden) de ellende op de wereld […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Bevrijding van zonde in plaats van vergeving van zonden

Het thema dat als een rode draad door het oude testament loopt is bevrijding. Ik noem een aantal voorbeelden. In de moederbelofte wordt beloofd dat we bevrijd zullen worden van de invloed van de slang. Noach en de zijnen werden bevrijd uit een wereld waarin het kwaad de overhand had gekregen. Jozef kwam vrij na […]

Categorieën
Bijbelstudie

Ons lichaam als tempel van Gods Geest

Paulus noemt het lichaam van de mens een tempel van de Geest van God. “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” (1 Korintiërs 3:16) Het woord ‘tempel’ is de vertaling van het Griekse ‘naos’. ‘Naos’ heeft alleen betrekking op het vaste gebouw van de tempel, zonder […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

De beste wijn is voor het laatst bewaard!

Het eerste wonder dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde verricht heeft is water veranderen in wijn. De feestgangers verbaasden zich erover dat de ceremoniemeester de beste wijn voor het laatst had bewaard, omdat dit niet gebruikelijk was. “En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van […]