Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Hef je staf op en de zee zal voor je splijten

Voor veel christenen ligt er een taboe op de gedachte dat we zonder zonden zouden kunnen zijn. Toch is Johannes er duidelijk over: “Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.” (1 Johannes 5:18) Wie uit […]

Categorieën
Koninkrijk

Een brief van God aan de mensheid

Koninkrijk van God, eeuwigheid Lieve, lieve mensheid, Wat kan ik ongelooflijk genieten van al het moois dat jullie tot stand hebben gebracht. Jullie zijn geweldige en vindingrijke creators gebleken, waardoor er zoveel moois en bijzonders op aarde tot stand is gekomen. Er is zoveel liefde, vrede, vreugde, licht en schoonheid in jullie. Jullie zijn werkelijk […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Ons fysieke lichaam als poort naar het eeuwige leven

De idee dat Jezus van Nazareth als een zondoffer voor de vergeving van onze zonden zou zijn gekruisigd is voor de meeste Bijbelgetrouwe christenen de kern van hun geloof en hun hoop op eeuwig leven. Jezus zou aan het kruis de vergeving van zonden hebben bewerkstelligd, waardoor we eeuwig leven kunnen ontvangen. Dit staat haaks […]

Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2021: Christus is alles en in allen

“Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.“(2 Korintiërs 5:16,17) Niemand meer naar het vlees kennen, dat betekent dat we niet […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Wordt 2021 het jaar van de Waarheid?

Bijna 2000 jaar – vanaf 70AD – heeft de christelijke kerk zich bezig gehouden met de vraag naar de waarheid. Bij de waarheid (met een kleine w) gaat het om de boodschap van het evangelie, die zo getrouw mogelijk moet klinken. Door de focus op de waarheid is de Waarheid (met een hoofdletter W) in […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een bijdrage aan de dialoog tussen jodendom en christendom

De (natuurlijke) geschiedenis van het volk Israël ten tijde van de Bijbel lijkt een blauwdruk te zijn van de (geestelijke) weg die de Eeuwige met de hele mensheid gaat. Het oude verbond – met als spil de wet van Mozes – brengt de vloek van zonde en dood waaronder de hele schepping gebukt gaat, aan […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De weg tot behoudenis

In de afbeelding hieronder een aantal parallellen die gericht zijn op de drie stadia van het leven. We zullen deze stadia zowel individueel als collectief (als mensheid) moeten doorwandelen. Het eerste stadia is waar de mensheid zich momenteel nog bevindt. Ieder mens wordt geboren in de duisternis, de dualistische wereld van goed en kwaad, onder […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Blijf weg bij de boom van kennis van goed en kwaad

God woont in een ontoegankelijk LICHT en in God is gans geen duisternis. God is dan ook volmaakt GOED en volmaakte LIEFDE! “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Er is […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het Licht van Christus schijnt in ons

De christelijke kerk heeft met het evangelie van het koninkrijk, de boodschap van redding en verlossing voor het hier en nu, werkelijk goud in handen. Als we ons de inhoud van deze boodschap eens volledig bewust zouden zijn… Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Zodra we ons het Licht van […]

Categorieën
Koninkrijk

Van natuurlijk naar geestelijk leven

“Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.” (1 Korintiërs 15:46) Het zaad moet eerst in de aarde vallen om daar te ‘sterven’ voordat het kan ‘opstaan’ en tot leven kan komen. Eerst vind de natuurlijke geboorte plaats De mannelijke zaadcel bevrucht de vrouwelijk eicel en komt als vrucht […]