Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het roer in de christelijke kerk moet radicaal om

De wereld staat in brand en kan niet wachten op allerlei veranderprocessen in de kerk! We leven in een wereld die steeds onmenselijker wordt. Een wereld waarin we het normaal moeten vinden dat mensen alleen de dokterskamer in moeten voor een slechtnieuwsgesprek, waar mensen nagenoeg alleen moeten sterven, waar afscheid nemen van overledenen en begrafenissen […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Genade, niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis.

De theologie van verzoening door voldoening (de zogenoemde satisfactieleer) heeft er tot op heden voor gezorgd dat de schepping nog steeds gebukt gaat onder de vloek van zonde en dood. Deze visie op het kruis houdt de vloek in stand, omdat zij gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. Het is kwaad met […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Geroepen tot de bediening der verzoening

Een boodschap gericht aan predikanten, voorgangers en allen die zich geroepen weten tot de bediening der verzoening en kritisch naar zichzelf en de christelijke kerk in Nederland durven kijken. We staan als mensheid aan de vooravond van een ongekende crisis, zoals we deze niet eerder hebben meegemaakt. De kennis van goed en kwaad die ons […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Eeuwig leven in plaats van fysiek sterven

We leven in een tijd waarin de hele wereld alles op alles zet om de dood van het fysieke leven van mensen zolang mogelijk uit te stellen. De mens is geboren om te leven. Hoe natuurlijk we de fysieke dood ook mogen zijn gaan zien, het is en blijft onnatuurlijk. De dood hoort niet bij […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De noodzaak van een nieuwe Reformatie

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” (Genesis 1:1,2) Is het je wel eens opgevallen dat voordat er ook maar iets op aarde geschapen was, de duisternis er al was? De […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom liet Jezus zich kruisigen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de enige reden waarom Jezus zich heeft laten kruisigen is om de diepste duisternis op aarde aan het licht te brengen, zodat wij er mee zouden kunnen afrekenen. De diepste duisternis in de mens bestaat uit veroordeling op grond van de kennis van goed en […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent de Bron van levend Water!

“Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38) Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Terugblik op netwerkbijeenkomst van Rotterdam United

Gisteravond was ik op een bijeenkomst van Rotterdam United. We waren met 85 personen bijeen, allemaal mensen met een passie voor Jezus en de boodschap van het koninkrijk van God. De avond stond in het teken van twee vragen: 1) Welke impact heeft Corona gehad op kerk-zijn, welke krachten en zwakten van kerk-zijn heeft het […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar ware wedergeboorte toe leidt

Het gemak waarmee veel christenen zichzelf als wedergeboren beschouwen, laat zien dat we het zicht op de verlossing – waarover met name Paulus in het nieuwe testament spreekt – geheel uit het oog zijn verloren. Het zal voor veel christenen misschien redelijk onwerkelijk klinken, maar zolang we nog dood gaan, kan er geen sprake zijn […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Apostelen (m/v) gezocht

Het ontbreekt de christelijke kerk in Nederland aan apostelen, die als slaven van Christus de kerken en gemeenten de weg wijzen, die gelovigen aanstellen in hun bediening, zodat de gemeente van Christus kan worden opgebouwd. Paulus, een geroepen apostel, geeft ons in Efeziërs 4 een blauwdruk voor de christelijke gemeente. “Hij, die nedergedaald is, Hij […]