Gods Masterplan

Inleiding
In deze serie van vier studies geef ik mijn visie op het plan van God met de mensheid. Neem bij het lezen ervan gerust je Bijbel (indien mogelijk in de grondtaal) erbij om de tekstverwijzingen erop na te slaan. Deze visie is het resultaat van een jarenlange persoonlijke zoektocht naar de kern van de boodschap die Jezus van Nazareth heeft verkondigd. De rode draad binnen deze visie is voor mij persoonlijk dermate bevestigd, in zowel woord (leer) als daad (leven), dat ik het in de vorm van deze studie wereldkundig wil maken. Dit wil echter niet zeggen dat alles wat ik schrijf per definitie onomstotelijk vast zou staan. Ik ontvang dan ook graag feedback op de inzichten die ik deel. Ik nodig je van harte uit om over de inhoud met mij en anderen in gesprek te gaan. Dit kan binnen de besloten Facebook groep Gods Masterplan.

Klik hier om naar deel 1 van de studie te gaan.