Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Het gescheurde voorhangsel

Jezus lag zijn heerlijkheid, zijn ‘Gode gelijk zijn’ af door zich volledig te identificeren met het ‘lichaam der zonde’, door Paulus ook wel de oude mens of het vlees genoemd. In die hoedanigheid heeft Jezus zich laten kruisigen (Kolossenzen 1:22). Jezus liet dus het lichaam der zonde aan het kruis nagelen (Romeinen 6:6). Drie dagen later stond hij als Christus op in een verheerlijkt lichaam dat niet meer aan de sterfelijkheid onderworpen was.

We lezen in de evangeliën dat op het moment dat Jezus als het lichaam der zonde zijn hoofd voorover boog, het voorhangsel in de tempel door midden scheurde. Het voorhangsel was de bedekking die voor het heilige der heiligen hing, daar waar God woonde. Het voorhangsel is een beeld van het lichaam der zonde, het ego van de mens. Zodra wij ons ego voor gekruisigd gaan houden, gaan wij de heerlijkheid van de Heer zien in het heilige der heiligen van de tempel van ons lichaam.

Muurschildering gemaakt door Joëlle Overduin

Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer de letter der wet van Mozes, die gericht is op het lichaam der zonde, het ego) voorgelezen wordt, een bedekking (ons ego) over hun hart (Christus in ons), maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft (door het ego voor dood te houden), wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest (Christus in ons); en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, aanschouwen als in een spiegel de heerlijkheid van de Herer (Christus in ons), waardoor onze fysieke gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” (een parafrase van 2 Korintiërs 3:15-18)

Zodra wij Christus in ons, als ons ware Zelf (als in een spiegel!) gaan zien, zal onze fysieke gedaante gaan veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Na verloop van tijd zullen we dan een verheerlijkt lichaam hebben, waarmee we toegang tot het koninkrijk van God hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *