Categorieën
Koninkrijk

Toekomstvisie

De geschiedenis van het Hebreeën-volk in de Bijbel bestaat grofweg uit drie fasen.

1) de periode onder het oude verbond ingegaan met de wetgeving op de Sinaï
2) de periode onder het nieuwe verbond als gevolg van de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk door Jezus van Nazareth, waardoor zijn volgelingen met Pinksteren tot wedergeboorte kwamen
3) degenen die tot wedergeboorte waren gekomen zijn in 70AD opgenomen in heerlijkheid; de z.g. ‘komst van de Zoon des mensen’

Deze geschiedenis vormt een blauwdruk voor de geschiedenis van de mensheid.

1) een periode waarin de mensheid ‘wandelt naar het vlees’ (de duisternis) door ‘wettisch’/vleselijk denken als gevolg van het dualistische goed/kwaad-bewustzijn
2) een periode waarin mensen gaan ‘wandelen in de Geest’ (het koninkrijk van het Licht / Christusbewustzijn) door wedergeboorte als gevolg van de verkondiging van jonge wijn in nieuwe zakken (het evangelie van het koninkrijk zonder zuurdesem van de wet; de beste wijn die voor het laatst bewaard is); Christus is alles en in allen
3) opgenomen in heerlijkheid (het koninkrijk van God; Godsbewustzijn); God is alles en in allen

Het is de weg naar verlossing die we zowel als individu en als collectieve mensheid zullen gaan afleggen, waarbij de mensheid als collectief de derde stap in een punt des tijds zal gaan meemaken. Net zoals dat in 70AD met een kleine groep is gebeurd.

We staan aan de vooravond van de tweede periode, waarin mensen door (ware) wedergeboorte tot het volle bewustzijn van Christus zullen binnengaan. De generatie die leeft op het moment dat er mensen tot wedergeboorte gaan komen, zal – net als in de tijd van Jezus – de derde stap (de definitieve voltooiing van de schepping) gaan meemaken. Het hemelse Jeruzalem zal dan neerdalen en alle tranen zullen van onze ogen worden afgewist.

Wil je hier meer over lezen?
Klik dan hier voor de studie Gods Masterplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *