Categorieën
Reformatie

Volkomen eenheid

God is in Christus de kosmos met Zichzelf verzoenende.” (2 Korintiërs 5:19)

Het Griekse woord voor ‘verzoenen’ (καταλλασσω/katallasso) betekent letterlijk: ‘afdalen om een andere vorm te geven’. God is in Christus ‘afgedaald’ door een fysieke vorm aan te nemen. Dit geldt voor de hele schepping, de gehele kosmos! De werkwoordsvorm in het Grieks is geschreven in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat het een proces is wat altijd gaande is geweest en nog steeds gaande is.

Het gaat hier om het scheppingsproces. Iedere creatie in de gehele kosmos is in Christus met elkaar verbonden. Iedere baby, ieder dier, elke boom, plant, bloem, iedere ster, het hele zonnestelsel, niets en niemand uitgesloten!

Christus is alles en in allen.” (Kolossenzen 3:11b)

Alles en iedereen is in Christus met elkaar verbonden en vormt een eenheid. Iedere gedachte, iedere theologie, elke uitleg van de Bijbel of welk ander religieus geschrift dan ook, elk dogma, ongeacht van welke religie, dat in strijd is met het uitgangspunt van volkomen eenheid komt voort uit het vlees / het ego. Jezus heeft door zijn kruisdood de boodschap nagelaten om dit alles voor dood te houden! Bekeert u van het vleselijke denken! Paulus beschouwde het allemaal als vuilnis (Filippenzen 3:8). Weg ermee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *