Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (9) – Peter en Petra Overduin

Capelle aan den IJssel, 15 februari 2024 Lieve mensen, Hierbij een korte update met een terugblik op de afgelopen maand en een vooruitblik op een paar leuke en mooie zaken. Het begin van dit jaar hebben we ons vooraf iets anders voorgesteld dan dat het is verlopen. Op maandag 15 januari j.l. heeft Petra een […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (6) – Heilige Aanwezigheid

Beste mensen, De erkenning van de heilige aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest in ieder mens – in elke persoon, elk moment en elke plaats! – is het begin van wijsheid! Deze erkenning is het einde van alle ‘religie’. De heilige Geest is overal en in ieder mens aanwezig! Laat je […]

Categorieën
Reformatie

Een diepere openbaring van Gods liefde en genade

Wij zien veel (jonge) christenen van het ene geestelijke hoogtepunt naar het andere geestelijke hoogtepunt gaan en tussen die piekmomenten steeds weer naar ‘beneden’ zakken. Diepgaande – en daarmee ook blijvende – verandering lijkt maar aan enkelingen te zijn gegeven. De overgrote meerderheid blijft op zoek naar plaatsen en gelegenheden waar de zalving van Gods […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Misinterpretatie van het begrip ‘zonde’

Het begrip ‘zonde’ is in de loop van de kerkgeschiedenis een eigen leven gaan leiden. Hetzelfde geldt voor begrippen als ‘hel’, ‘gerechtigheid’ en ‘verzoening’. Veel christenen associëren het begrip ‘zonde’ vooral met morele misstanden waarvoor we vergeving moeten ontvangen om gered te worden. Ze geloven vervolgens in Jezus die voor de vergeving als een zondoffer […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Beschermd: Nieuwsbrief (4) Peter en Petra Overduin

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Categorieën
Diversen

Door lijden tot heerlijkheid

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en Geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.” (Hebreeën 4:12) De enige weg waarlangs we tot ons doel kunnen komen is onze persoonlijke weg langs […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (3) Peter en Petra Overduin

Lieve mensen, De economie van Gods KoninkrijkPractice what you preace. Om die reden hebben wij er per 1 juli 2022 voor gekozen om ons (ook) wat betreft de voorziening in ons levensonderhoud volledig te richten op de principes van het koninkrijk van God. Dit betekent concreet dat we geen vaste inkomsten uit arbeid ontvangen en […]

Categorieën
Diversen

Eindejaarsgroet 2022

“Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.” (Johannes 1:9) Kerst is het feest waarop we als christenen vieren dat Jezus van Nazareth – ruim 2000 jaar geleden – in Bethlehem werd geboren. Hoe mooi en romantisch het verhaal van het kindje in de kribbe ook mag zijn, willen we werkelijk […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (2) Peter en Petra Overduin

Visie + Focus + Geloof maakt het onmogelijke mogelijk! We zijn inmiddels al weer drie maanden beiden fulltime beschikbaar om onze visie, een nieuwe Reformatie in de kerken van Nederland, handen en voeten te geven. Het is onze droom om christenen in Nederland toe te rusten vanuit de vijfvoudige bediening, zodat er in steeds meer […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (1) Peter en Petra Overduin

Oude tijden herleven…Met deze nieuwsbrief willen we jullie bijpraten over onze plannen. Na een periode van zeven jaar waarin we ons geloof aan de wilgen hadden gehangen, zijn de losse puzzelstukjes van ons (geloofs)leven in de afgelopen twee jaar op zijn plek gevallen. Hierdoor hebben we een helder en duidelijk zicht gekregen op het vervolg […]