Categorieën
Koninkrijk

Reken af met satan als een persoonlijke macht

Met deze blog wil ik het idee van een persoonlijke entiteit / macht, genaamd satan of duivel, voor eens en altijd naar het rijk der fabelen verwijzen. In Genesis 3 lezen we voor het eerst van de slang die bezeten zou zijn geweest van satan en op pootjes zou hebben rond gelopen. “De slang nu […]

Categorieën
Reformatie

Een handleiding bij het lezen van de Bijbel

De Bijbel is een boek van, door en voor het Bijbelse volk Israël dat uit Abraham is ontstaan; ook wel het volk van de Hebreeën genoemd. De weg van dit volk loopt van Abraham, via de wetgeving op de Sinaï, tot de verwoesting van de tempel in het jaar 70AD. Alles wat in de Bijbel […]

Categorieën
Reformatie

Volkomen eenheid

“God is in Christus de kosmos met Zichzelf verzoenende.” (2 Korintiërs 5:19) Het Griekse woord voor ‘verzoenen’ (καταλλασσω/katallasso) betekent letterlijk: ‘afdalen om een andere vorm te geven’. God is in Christus ‘afgedaald’ door een fysieke vorm aan te nemen. Dit geldt voor de hele schepping, de gehele kosmos! De werkwoordsvorm in het Grieks is geschreven […]

Categorieën
Koninkrijk

Mensen van de Weg

“mannen en vrouwen, die van die Weg waren” (Handelingen 9:2) In het boek Handelingen worden de leerlingen van Jezus ‘Mensen van de Weg’ genoemd. Zie ook Handelingen 16:17; 18:25,26; 19:9,23; 24:14. Een weg bewandel je. Je kan iemand volgen op een weg. Welke weg en wie op deze weg zouden de leerlingen van Jezus zijn […]

Categorieën
Koninkrijk

Wanneer zijn de ‘heilsfeiten’ feiten geworden?

De christelijke kerk kent zes heilsfeiten. Dat zijn: 1) de geboorte van Jezus, 2) de dood en 3) opstanding van Jezus, 4) de Hemelvaart, 5) Pinksteren en 6) de Wederkomst. Een belangrijke vraag is wanneer deze heilsfeiten een feit zijn geworden. Is dat gebeurt op de momenten in de geschiedenis waarop deze gebeurtenissen hebben plaats […]

Categorieën
Jezus van Nazareth

Wanneer heeft Jezus zijn ‘Gode gelijk zijn’ afgelegd?

“Hij, in de gestalte Gods zijnde, heeft het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht, maar heeft Zichzelf vernederd, en de gestalte van een slaaf aangenomen, en is aan de mensen gelijk geworden. In zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de […]

Categorieën
Reformatie

Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid

“Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein“. (Matteüs 15:11) Volgens Jezus maakt hetgeen wij op onze lippen nemen ons onrein. In Jezus’ tijd was iemand die melaats was onrein. Onrein heeft dus betrekking op onze buitenkant, onze buitenwereld. Je zou dus kunnen zeggen […]

Categorieën
Koninkrijk

Hoor en begrijp nu de gelijkenis van de zaaier

“Laat wie oren heeft goed luisteren!” (Matteüs 13:9) “Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.” (Matteüs 13:3) Iemand ging uit om het zaad van het koninkrijk van God te zaaien. Het koninkrijk is binnen in ons. Het zaad is de boodschap ‘Christus in ons’. “Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad […]

Categorieën
Reformatie

De bedekking van het oude verbond

Hoe zou het toch komen dat zoveel christenen leven alsof het oude verbond – dat alleen voor het Hebreeën-volk bedoeld was – nog van kracht is? Ze hebben wel wat aanpassingen gedaan, maar alle principes van het oude verbond vind je terug in hun leven. 1) De joden hadden de Thora als wetboek. Christenen hebben […]

Categorieën
Reformatie

Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond – deel 2

Mocht je deel 1 van deze blog nog niet gelezen hebben, lees deze dan eerst. In deel 1 van deze blog heb ik laten zien dat het oude verbond een verwijzing was naar een wandel naar het vlees, identificatie met het ego. De wet van Mozes was nodig om het vlees te beteugelen. Overtredingen konden […]