Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De bediening der verzoening

Deze blog is bedoeld voor iedereen die zich op welke manier dan ook geroepen weet om de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. Aan de hand van 2 Korintiërs 5:16-18 wil ik laten zien hoe wij de ‘verzoening door Christus’ volgens Paulus zouden moeten toedienen.

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.” (16a)

Paulus kent niemand meer naar het vlees. Zodra we het vlees van de mens buiten beschouwing laten, blijft de Geest (Christus in ons) over. Paulus ziet dus Christus in iedereen! (zie ook Kolossenzen 3:11b)

Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.” (16b)

Al hebben wij Christus – die in alle mensen is – naar het vlees gekend, nu doen we dat niet meer! Zolang we mensen beoordelen op hun buitenkant, dat wat het vlees voortbrengt, zien we niet wie ieder mens in werkelijkheid is. We zien dan Christus in hen niet meer. Het vlees vormt een bedekking, niet allen bij onszelf en de ander, maar ook bij Jezus van Nazareth.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (17)

Als we niemand meer naar het vlees kennen, dan is iedereen in Christus een nieuwe schepping. Als we niemand meer naar het vlees kennen, dan is voor iedereen het oude voorbijgegaan en het nieuwe gekomen. “Nieuw”, omdat we eerst alleen het vleselijke zagen. Dat vleselijke is nu het “oude” en dat wat er altijd al was, Christus in ons, is daarmee het “nieuwe” geworden.

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft.” (18a)

Paulus zuigt dit niet uit zijn duim. Nee, dit alles, wat hij net had opgeschreven, is uit God! Hoewel we naar het vlees zijn gaan wandelen, in Christus zijn en blijven we een ‘nieuwe’ schepping! En dat geldt voor iedereen! Vanuit God gezien is er nooit een scheiding tussen God en de mens geweest. Christus, het Licht der wereld, is de eerstgeborene van de ganse schepping (Genesis 1:3; Kolossenzen 1:15). Christus is het Licht, dat komende in de wereld, alle mensen verlicht (Johannes 1:9). Het vlees is een bedekking gaan vormen, waardoor ‘Christus in ons’ een geheimenis, een mysterie, is geworden. ‘Christus in ons’ is van alle eeuwen en alle geslachten een (verborgen) feit geweest (Kolossenzen 1:26,27). Jezus van Nazareth heeft ons dit geopenbaard. Helaas is het geopenbaarde geheimenis al vroeg in de kerkgeschiedenis onder een dikke laag van dogma’s en theologie weer verborgen geraakt.

en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.” (18b)

Nu deze blijde boodschap van ‘Christus in ons’ onder het vlees vandaan aan het komen is, kan zij weer aan iedereen bekendgemaakt gaan worden. We kunnen de ware bediening der verzoening weer oppakken.

Hoe?

  1. Door mensen te leren niet meer van de boom van kennis van goed en kwaad te eten.
  2. Door mensen niet meer naar het vlees te kennen.
  3. Door hen als Christus (gezalfden des Heren) te zien.
  4. Door mensen te wijzen op wie zij van nature zijn!
  5. Door hen te vertellen hoe God hen altijd al heeft gezien.
  6. Door hen vrij te spreken van alles wat hen aanklaagt.
  7. Door hen te leren om dagelijks het kruis op te nemen en daar de vleselijke gedachten, die hen aanklagen, aan te kruisigen.
  8. Door hen te leren hoe we het vlees als de tegenstander van ‘Christus in ons’ voor dood kunnen houden.
  9. Door hen te leren vanuit de mind of Christ te denken en te leven in plaats vanuit een mind of flesh.
  10. Door hen te bemoedigen, mochten ze even terugvallen in hun vleselijke denken. Terug naar de werkelijkheid is altijd maar één stap in je denken.

Op deze manier mogen we de verzoening in Christus, die vanaf de grondlegging der wereld een feit is, weer gaan toedienen. Het begint uiteraard met zelf deze weg te bewandelen.

Het zaad van het evangelie moet in goede aarde terechtkomen, wil het opkomen en vrucht dragen. Zolang we mensen benaderen als zondaren, die vergeving van zonden nodig hebben om gered te worden, zaaien we het zaad van het koninkrijk langs de kant van de weg. Dat zaad zal door de boze (het vlees; de aanklager en tegenstander) worden weggepikt, dus daar kunnen we beter mee stoppen. Vertel mensen dat hun identiteit niet ligt in materiële zaken of in wat men onderneemt en presteert. Dat zorgt voor stenen en onkruid in de grond. Wijs mensen op hun ware identiteit, Christus! In die goede grond, zal het zaad, het woord van het koninkrijk, overvloedig vrucht dragen.

De jonge wijn moet in nieuwe zakken worden geschonken. Zolang we mensen benaderen als ‘oude zakken’, die hersteld moeten worden, zal de jonge wijn, het evangelie van het koninkrijk, krachteloos zijn. Een weinig zuurdesem in de oude wijnzakken, maakt het hele deeg zuur. De ‘oude zakken’ zullen op den duur scheuren, mensen sterven, waardoor de jonge wijn van het koninkrijk, de boodschap van eeuwig leven, alsnog wegloopt.

Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:27b)

De Geest (Christus in ons) is het onderpand voor onze erfenis. En die erfenis is de verheerlijking van ons fysieke lichaam. “Verheerlijkt dan God met uw lichaam!” (1 Korintiërs 6:20). Het veranderingsproces van ons fysieke lichaam – dat verloopt van heerlijkheid tot heerlijkheid – begint met het wegnemen van de bedekking. Zodra we de bedekking van het vlees bij mensen wegnemen, gaan ze als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer zien (2 Korintiërs 3:18). Dat is met recht goede grond te noemen!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.