Categorieƫn
Koninkrijk Reformatie

Een diepgaande verandering in de samenleving

Ik verlang er naar dat het Licht, dat in ieder mens aanwezig is, dusdanig gaat schijnen dat er een diepgaande en blijvende verandering in de samenleving gaat plaatsvinden. Een verandering die zo diepgaand is dat ze in de geschiedenisboeken terecht gaat komen. Of eigenlijk nog grootser, een verandering die de geschiedenis met al haar duisternis […]

Categorieƫn
Jezus van Nazareth

Het mysterie ‘Christus in ons’ onthult

Vanaf het moment dat je je werkelijk in de Geest bewust wordt dat je ‘in Christus’ bent, staat je wereld compleet op zijn kop! Het mysterie ‘Christus in ons’ dat vanaf alle eeuwen en alle geslachten verborgen is gebleven – door Jezus van Nazareth geopenbaard is, maar na 70AD opnieuw verborgen is geraakt – reikt […]

Categorieƫn
Koninkrijk

Eenheid in Christus

Als Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11b), dan is iedere vorm van ‘wij / zij’ denken een illusie. Als Christus in allen is, dan vormen allen het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus omvat dan ook de gehele mensheid. Het lichaam van Christus is vanaf de grondlegging der wereld al compleet; alles […]

Categorieƫn
Reformatie

Pinksteren 2020

Jezus van Nazareth had een universele boodschap voor de hele mensheid. Hij wilde duidelijk maken dat God, die hij zijn Vader noemde, niet de God van Ć©Ć©n volk (het joodse volk) is, maar van de gehele mensheid. Het lichaam van Christus wordt dan ook gevormd door de hele mensheid, niemand uitgezonderd! Christus is immers alles […]

Categorieƫn
Reformatie

Jonge wijn moet in nieuwe zakken

Oude wijn moet in oude zakken geschonken worden en jonge wijn in nieuwe zakken. De oude wijn is de boodschap van het oude verbond, hetgeen neerkomt op vergeving van zonden op grond van een zondoffer. Het is symptoombestrijding, omdat de oorzaak van het zondigen er niet door wordt weggenomen. De jonge wijn is de blijde […]

Categorieƫn
Koninkrijk Reformatie

Het probleem van het lijden

God wilde zichzelf vermenigvuldigen in individuele fysieke mensenkinderen die als goden in volmaakte onderlinge LIEFDE zouden leven. God schiep eerst vanuit het Licht (Christus) alle mensen als Christussen (Genesis 1:26). Ze waren zich allemaal als eenheid alleen Christus bewust en zichzelf niet bewust als unieke individuen. Om tot individueel bewustzijn te komen geeft God deze […]

Categorieƫn
Koninkrijk

De Waarheid maakt Vrij!

In Genesis 1 lezen we over de oorsprong en de opbouw van de geestelijke wereld, later door Paulus ook wel de hemelse gewesten genoemd. Alles wat wij ons als mens bewust zijn, vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. “De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest […]

Categorieƫn
Jezus van Nazareth

Werd Jezus voor onze vrede gestraft?

“De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem.” (Jesaja 53:5) Een bekende tekst die vaak wordt uitgelegd alsof God Jezus heeft gestraft voor onze zonden. Het is dezelfde gedachte dat Jezus het laatste definitieve zondoffer voor de zonden van de mensheid zou zijn geweest. Als we naar de context van deze tekst uit […]

Categorieƫn
Reformatie

Wat is het verschil tussen zonde (enkelvoud) en zonden (meervoud)?

In deze blog wil ik mijn licht laten schijnen op het verschil tussen zonde (enkelvoud) en zonden (meervoud) in de Bijbel. Voor heel wat ā€˜Bijbelgetrouweā€™ christenen is de vergeving van zonden (meervoud), dankzij het kruis waar Jezus aan stierf, het meest wezenlijke van hun geloof. Voor een flink aantal onder hen kom je zonder de […]

Categorieƫn
Koninkrijk

Welkom in de Eeuwige Rust

Heel wat christenen geloven dat zij behouden worden door een daad van geloof. Zodra je gelooft dat Jezus voor de vergeving van jouw zonden is gestorven, ontvang je de vergeving en ben je gered (behouden). Binnen de evangelische wereld hebben ze daar het zogenoemde zondaarsgebed voor in het leven geroepen, zodat je een mooi markeerpunt […]