Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Gedachten bij ‘Genadeloos Goed’ (van Arie de Rover)

Onlangs las ik het nieuwste boek ‘Genadeloos Goed’ van Arie de Rover. Een boek met een ijzersterke titel! Mooi hoe Arie op een genadevolle manier de afgoden die parten in ons leven kunnen spelen aan de kaak stelt. Het boek leest prettig, mede dankzij de duidelijke verhaallijn van de gelijkenis van de verloren zoon en […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De mensheid leidt aan het “oude-zakken-syndroom”

God is de volmaakte bron van Liefde en goedheid. Er is gans geen duisternis in God. Gods binnenwereld is vol Licht en glorie en daarom is alles wat uit God voortkomt ook vol Licht en glorie. God kan in zijn buitenwereld dan ook alleen maar Licht en glorie waarnemen. God heeft geen verduisterd bewustzijn en […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Jezus van Nazareth als schaduwbeeld van de Christus

God schiep de hemel en de aarde. De aarde is van den beginne omhuld in de duisternis. De fysieke manifestatie van de mens bewoont de aarde, waardoor de mens als vanzelfsprekend een verduisterd bewustzijn heeft. Zijn geestelijke ogen zijn gesloten, blind voor onze geestelijke oorsprong en voor de geestelijke werkelijkheid. Door uit (vrucht)water geboren te […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het verschil tussen ‘Christus in ons’ en ‘in Christus’ zijn

Een opmerking vooraf. Wil je de kern van het evangelie van Christus begrijpen en in de kracht van de Geest gaan wandelen, dan moet je deze blog echt lezen en gaan ‘pakken’! Probeer de blog aandachtig te lezen en als je er vragen over hebt, stel ze dan alsjeblieft! Dat kan onder dit bericht of […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Onze persoonlijke droom

Het lijkt er steeds meer op dat de huidige wereld met alle problemen die zich momenteel voordoen menselijkerwijs gesproken niet meer te redden valt. Wetenschap, politiek en geld zijn eenvoudigweg niet toereikend genoeg. De hooggeplaatsten in de wereld (overheden en machthebbers) doen wat zij kunnen om de mondiale problemen in de wereld te fixen. Ze […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent een Bron van levend Water!

“Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38) Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom jonge wijn in nieuwe zakken hoort

De uitspraak van Jezus dat de jonge wijn in nieuwe zakken moet worden geschonken, wordt vaak gebruikt als het over vernieuwing binnen de christelijke kerk gaat. De vernieuwingen die we tot op de dag van vandaag binnen het christendom hebben gezien, staan echter in schril contrast met de radicale vernieuwing die Jezus met deze uitspraak […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn in nieuwe zakken leidt tot onsterfelijkheid

Door de val in ons bewustzijn treedt de zogenoemde ‘geestelijke dood’ (de eerste dood) in. Door deze val komen we terecht onder de vloek van zonde en dood, hetgeen zich vertaald in vergankelijkheid en sterfelijkheid. Zolang we in deze staat van bewustzijn leven, zal de zonde uiteindelijk het bijbehorende loon uitbetalen, de lichamelijke dood (de […]

Categorieën
Koninkrijk

Wandelen met God – Wandel je mee?

Elke ochtend maak ik een wandeling van circa 1,5 uur in het Hitland park achter ons huis. Ik stel mij dan voor dat ik in de hof van Eden wandel. En omdat alles wat wij in de buitenwereld waarnemen een projectie is vanuit onze binnenwereld (ons bewustzijn) stel ik mij voor dat ik in de […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Apostelen (m/v) gezocht!

Wat de christelijke kerk op dit moment het hardst nodig heeft, zijn apostelen! Mensen die door Christus zelf geroepen zijn om het onvervalste evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Mensen die de boodschap van het evangelie niet door overlevering hebben meegekregen, maar die het van Christus zelf in hun hart hebben ontvangen. Mensen voor wie […]