Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Er is een grote spirituele shift gaande

In de achterliggende decennia hebben er wereldwijd op theologisch gebied een aantal verschuivingen voorgedaan. Het gaat daarbij niet om kleine aanpassingen, maar om ingrijpende veranderingen ten opzichte van de westerse ‘Bijbelgetrouwe’ theologie, die eeuwenlang gangbaar is geweest. Met de titel van een boek van Brian McLaren gesproken, er is een grote spirituele shift gaande. Het […]

Categorieën
Koninkrijk

Bouw je levenshuis op de Rots!

Jarenlang heb ik mijn huis op het zand gebouwd. Mijzelf kr(amp)achtig vasthoudend aan allerlei christelijke dogma’s die toch echt noodzakelijk waren om in vrede met God te kunnen leven. Daarnaast anderen proberen te overtuigen dat ook zij die dogma’s echt nodig hebben, want die dogma’s over wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Oude verbonds-heerlijkheid; geweldig, maar niet toereikend

Ik zie geregeld berichten op social media voorbij komen over samenkomsten en conferenties met bepaalde sprekers uit binnen- en buitenland, waarbij wordt geschreven dat de zalving van Gods Geest krachtig aanwezig was en dat er allerlei genezingen hebben plaatsgevonden. Laat ik voorop stellen dat ik geloof wat er geschreven wordt en dat er veel christenen […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het Licht der wereld is de zalving van de Geest

Vertolking van het evangelie in de context van de huidige wereld, anno 2022. Er zij Licht! (Genesis 1:3). Het Licht is de eerstgeborene van de ganse schepping, het beeld van de onzichtbare (Kolossenzen 1:15). Het waarachtige Licht, komende in de wereld, dat alle mensen verlicht (Johannes 1:9). In het Licht zijn alle dingen geschapen; alle […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Is genezing afhankelijk van Gods wil?

Een reactie op de video “Kunnen christenen ziekten wegsturen in Jezus’ naam?” waarin Wilkin van de Kamp antwoord geeft. De video verscheen op 1 februari 2022 op de website van CIP.nl. Mocht je de video nog niet gezien hebben, dan is het uiteraard handig om dat eerst te doen. Mijn reactie erop vind je hieronder. “Bij […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Verwijder het zuurdesem van de wet uit je denken

Verlang jij naar het zichtbaar worden van Gods koninkrijk op aarde en ben jij op zoek naar de sleutel waarmee de blokkade die dit verhinderd kan worden weggenomen? Dan is deze blog speciaal voor jou geschreven! De enige blokkade/bedekking voor het doorbreken van het Licht van Christus op aarde is het zuurdesem van de wet […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Is gebedsgenezing een kwestie van betekenisvol oplappen?

Een reactie op het artikel “Gebedsgenezing is een kwestie van betekenisvol oplappen” van Hans Burger, dat 17 januari 2022 verscheen op de website van CIP.nl. Mocht je het artikel van Hans Burger nog niet gelezen hebben, dan is het uiteraard handig om dat eerst te doen. Mijn reactie op het artikel vind je hieronder. Oef… […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De kosmische Wedergeboorte

Paulus merkte het in zijn tijd al op, de schepping zucht en ze is in barensnood. “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Romeinen 8:22) Zoals de natuurlijke mens tot wedergeboorte moet komen, uit God geboren moet worden, zo zal ook de ganse […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Your physical body is a port to heaven

Jezus heeft de dood overwonnen en belooft ons eeuwig leven! Maar waarom gaan mensen dan nog steeds dood? Het antwoord dat al eeuwenlang klinkt, is dat we het eeuwige leven allereerst en voorlopig geestelijk op moeten vatten. Volledige verlossing en het binnengaan in het koninkrijk van God is iets van het hiernamaals, dat kunnen/mogen we […]

Categorieën
Reformatie

Een hoopvolle boodschap en toekomst

Als er iets is waar mensen vandaag de dag behoefte aan hebben dan is het een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld. Niet voor een verre toekomst, ergens na dit leven, maar voor in het hier en nu. De boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken – zoals Jezus van Nazareth […]