Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Christus was ook de Redder van Jezus van Nazareth

Christus is het Licht der wereld (Genesis 1:3). Niet Jezus van Nazareth, maar Christus, het Lam van God, geslacht vanaf de grondlegging der wereld (Openbaring 13:8), is de Redder van de wereld. Jezus was zich na zijn doop in de Jordaan de Christus ten volle bewust geworden. Christus was namelijk ook de Redder van Jezus van Nazareth! Op dezelfde manier wil Christus ook onze Redder zijn. We zullen dan dezelfde weg af moeten leggen als Jezus van Nazareth.

Dat het de christelijke kerk ontbreekt aan een krachtige boodschap van redding voor de wereld in nood, komt doordat men de mens Jezus van Nazareth als de Redder van de wereld is gaan zien. Al vroeg in de kerkgeschiedenis heeft men Jezus van Nazareth op een goddelijk voetstuk geplaatst en is men zichzelf gaan onderwerpen aan Jezus, door hem te vereenzelvigen met God en zodoende hem te gaan aanbidden. Jezus heeft zijn leerlingen nergens opgeroepen om hem te aanbidden. Jezus wees altijd naar zijn Vader.

Ik heb geen enkele behoefte om Jezus van zijn goddelijke voetstuk af te halen, maar ik geloof dat het Gods bedoeling met ieder mens is dat wij door Christus in ons naast Jezus op dat goddelijke voetstuk plaats gaan nemen. ‘Christus in ons’ was voor Jezus van Nazareth de hoop op heerlijkheid. Hij heeft uiteindelijk een verheerlijkt lichaam ontvangen en is daarmee opgenomen in heerlijkheid, het koninkrijk van God binnengegaan. Op dezelfde manier wil Christus in ons, ook onze hoop op heerlijkheid zijn.

De leerlingen van Jezus werden destijds ‘mensen of volgers van de weg’ genoemd. Zij volgden de weg, die Jezus ook was gegaan. Ook zij zijn uiteindelijk opgenomen in heerlijkheid (70AD). Dat was het moment waar men met een zinderende verwachting naar uitkeek. Die verwachting op een spoedige redding vinden we in het hele nieuwe testament terug.

Nu is het de beurt aan ons om die weg te gaan. De weg die loopt vanuit de duisternis, via de wedergeboorte, waardoor we het volle bewustzijn van Christus ontvangen en het koninkrijk van het Licht binnengaan, naar de verheerlijking van ons lichaam, waarmee we het koninkrijk van God zullen beërven. Het is de weg van roeping, geloof, bekering, heiliging, wedergeboorte, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:30).

De wereld is in nood. De christelijke kerk is geroepen om de ‘bediening der verzoening’ gestalte te geven. Ze zal weer gehoorzaam moeten worden aan het evangelie van God (1 Petrus 4:17).

Verlang jij ernaar dat jouw kerk / gemeente weer een baken in de zee wordt te midden van de duistere wereld waarin we ons bevinden? Schroom dan niet, en neem contact met ons op!

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *