Categorieën
Reformatie

Een hoopvolle boodschap en toekomst!

We hebben op dit moment een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld nodig. Gods boodschap van hoop en verwachting is eeuwenlang verborgen geweest, maar zal in deze tijd weer gaan klinken. Een boodschap van eenvoud en kracht! De boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken, zoals Jezus van Nazareth deze verkondigde. Deze boodschap zal onder het stof vandaan gehaald moeten worden en opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden. Hieronder een korte samenvatting van deze hoopvolle boodschap.

Zolang ons (geestelijk) bewustzijn verduisterd is, zijn we aangewezen op onze rationele vermogens, onze kennis en kunde. Aangezien er maar zeer weinig mensen zijn met een bewustzijn dat verlicht is door Christus, zijn we in onze maatschappij volledig gefocust en afhankelijk van de wetenschap en van intellectuele denkers. Dit tekent de situatie waarin we ons momenteel bevinden. De oplossingen voor de problemen waar we mee te kampen hebben, worden gezocht in de (medische) wetenschap en het intellect van de mens, de zogenoemde ‘god van deze eeuw’.

Van brein naar bewustzijn
De schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God, mensen met een verlicht bewustzijn. Ware wijsheid en kennis komt van ‘boven’. Door te groeien in bewustzijn kan ons verduisterde bewustzijn verlicht worden door het Licht van Christus. We gaan dan het koninkrijk van het Licht binnen. Woorden van kennis en wijsheid zullen dan als vanzelf gaan stromen. Kennis en wijsheid van de Geest is op dit moment harder nodig dan ooit. De wereld zal de komende jaren verlicht gaan worden door het Licht van Christus.

Daarna zal er een tijd aanbreken dat we nog verder groeien in ons bewustzijn, zodat onze fysieke lichamen van vlees en bloed zullen transformeren naar een verheerlijkt lichaam. Dan komt het moment dat we het koninkrijk van God zullen binnengaan. Ons fysieke lichaam zal de poort naar het eeuwige leven zijn. Met deze stap die door de hele mensheid zal worden gemaakt, zal alle ellende die we ons eerder bewust waren, zoals angst, ziekte, dood, gebroken relaties, maar ook alle mondiale problemen, voorgoed verdwijnen. Als mens creëren we namelijk vanuit ons bewustzijn (onze binnenwereld) de zichtbare en tastbare werkelijkheid zoals we die waarnemen (onze buitenwereld). Zodra we het Godsbewustzijn zijn binnengegaan (de zogenoemde ‘opname’), zal het koninkrijk van God volledig zichtbaar en tastbaar worden op aarde. De ganse aarde zal bedekt worden met de heerlijkheid van de Heer. Alle tranen zullen dan werkelijk van onze ogen zijn gewist (Openbaring 21:4,5a).

Dit is de weg van verlossing die de Bijbel ons wijst en die vanuit de kerken en gemeenten in Nederland weer zal moeten gaan klinken. Het is de hoopvolle boodschap van het evangelie van het koninkrijk, zoals Jezus en Paulus deze hebben verkondigd.

Onze missie als Way of Grace is: een nieuwe Reformatie in de kerken en gemeenten in Nederland.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *