Way of Grace Inspiratiedag / -avonden op aanvraag

De Way of Grace Inspiratiedag kunnen we ook op aanvraag houden. Bijvoorbeeld voor kerkenraden en oudstenraden. Dit geldt ook voor de serie van drie Inspiratieavonden. Bijvoorbeeld voor bijbelstudiegroepen.

Wij geloven in een christelijke kerk bestaande uit mensen die als koninklijke priesters in de Geest wandelen. Om zover te komen zullen we als gelovigen het heilige van de tempel van ons lichaam moeten binnengaan. Er is helaas sprake van een bedekking waardoor de meeste gelovigen deze stap niet kunnen maken, met als gevolg dat de vrucht, de gaven en de kracht van de Geest niet of nauwelijks zichtbaar worden in ons leven. En dat resulteert in een kerk die weinig impact heeft op de samenleving. Een kerk waar verdeeldheid, polarisatie en veroordeling aan de orde van de dag is. We zullen als christelijke kerk weer terug moeten naar de boodschap zoals Jezus van Nazareth en Paulus deze verkondigden, de boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken.

Tijdens de Inspiratiedag / -avonden zullen we uitgebreid stilstaan bij de inhoudelijke kant van deze boodschap. Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn), dat geheel vrij is van het zuurdesem van de wet (in nieuwe zakken). Het programma van de Inspiratiedag bestaat uit drie inspiratie-blokken. Bij de Inspiratieavonden komen deze blokken per avond aan bod. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Blok/avond 1) het ‘nieuwe’ wereldbeeld, de geestelijke wereld en bewustzijn;
Blok/avond 2) de ‘val’ van de mens en de weg van verlossing;
Blok/avond 3) de bijzondere tijd waarin we leven en leven in de Geest.

Er zal genoeg ruimte worden geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs.

Heb je belangstelling om een Way of Grace Inspiratiedag of een serie van drie Inspiratieavonden in jouw kerk/gemeente of voor jouw vriendengroep/bijbelstudiegroep te organiseren? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.