Inspiratie-dag op aanvraag

We bieden voor kerkenraden en oudstenraden een inspiratie-dag aan. Op deze dag gaan we uitgebreid in op de inhoudelijke kant van de Bijbelse boodschap in het licht van de huidige wetenschap en de tijd waarin we momenteel leven.

Als Way of Grace geloven we in een diepgaande geestelijke transformatie van onze samenleving. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de christelijke kerk in Nederland. De boodschap die we verkondigen zal dan wel relevant, vernieuwend, levens-veranderend en gericht op de tijd waarin we nu leven moeten zijn. Om zover te komen, zal de christelijke kerk in Nederland een nieuwe Reformatie moeten ondergaan.

Tijdens deze dag zullen we uitgebreid stilstaan bij de inhoudelijke kant van deze beoogde nieuwe Reformatie. Er zullen drie inspiratie-blokken zijn, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

1) een ‘nieuw’ wereldbeeld;
2) de ‘val’ van de mens en de weg naar verlossing;
3) de bijzondere tijd waarin we momenteel leven

Er zal genoeg ruimte worden geboden om met elkaar over de studies in gesprek te gaan.

Heb je belangstelling voor een inspiratie-dag in jouw kerk of gemeente? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.