Way of Grace Inspiratiedag op aanvraag

Inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs!

Verlangen jullie er als gemeente naar om geestelijk de diepte in te gaan? Om als gemeente met elkaar jullie Christus-identiteit te vinden en niet alleen Lichtdragers, maar ook Lichtbrengers in jullie omgeving te zijn?

Nodig ons dan uit voor een Way of Grace Inspiratiedag. We houden deze dag op aanvraag voor kerkenraden en oudstenraden, maar ook voor bijbelstudiegroepen. We bieden deze dag eventueel ook aan in de vorm van drie avonden.

Wij geloven in een christelijke kerk bestaande uit mensen die als koninklijke priesters in de Geest wandelen. Om zover te komen zullen we als gelovigen het heilige van de tempel van ons lichaam moeten binnengaan. Er is helaas sprake van een bedekking (door een verduisterd bewustzijn) waardoor de meeste gelovigen deze stap niet kunnen maken, met als gevolg dat de vrucht, de gaven en de kracht van de Geest niet of nauwelijks zichtbaar worden in ons leven. En dat resulteert nogal eens in een kerk waar verdeeldheid, polarisatie en veroordeling aan de orde van de dag zijn. Om als kerk een positieve invloed op de samenleving te hebben, zullen we terug moeten naar de boodschap zoals Jezus van Nazareth en Paulus deze verkondigden, de boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken.

Tijdens de Inspiratiedag zullen we uitgebreid stilstaan bij de inhoudelijke kant van deze boodschap. Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn), dat geheel vrij is van het zuurdesem van de wet (in nieuwe zakken). Het programma van de Inspiratiedag bestaat uit drie inspiratie-blokken. Bij de Inspiratieavonden komen deze blokken per avond aan bod. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Blok/avond 1) het ‘nieuwe’ wereldbeeld, de geestelijke wereld en ons bewustzijn;
Blok/avond 2) de ‘val’ van de mens en de weg naar verlossing;
Blok/avond 3) de bijzondere tijd waarin we leven en wandelen in de Geest.

Er zal genoeg ruimte worden geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs.

Heb je belangstelling om een Way of Grace Inspiratiedag of een serie van drie Inspiratieavonden in jouw kerk/gemeente of voor jouw vriendengroep/bijbelstudiegroep te organiseren? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.