Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het evangelie van het koninkrijk is kinderlijk eenvoudig

Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God genoemd, is al vanaf de grondlegging der wereld voor ons in gereedheid gebracht (Matteüs 25:34). Het is altijd al onder de mensen geweest! Het enige probleem is dat wij het met onze natuurlijke (verduisterde) ogen niet zien, waardoor we met elkaar een hel op aarde creëren.

Jezus kwam om onze ogen voor Gods nieuwe wereld te openen, zodat we vanuit de gevangenis (de hel) overgeplaatst zouden worden in het koninkrijk van het Licht, om niet meer als verdrukten onder de vloek van zonde en dood te blijven leven, maar om in volkomen vrijheid te gaan wandelen (Lukas 4:18,19).

We zullen ons moeten bekeren van ons menselijke perspectief op de werkelijkheid naar Gods perspectief. Niet onze verduisterde werkelijkheid als uitgangspunt nemen, maar Gods werkelijkheid in Christus. Onze geestelijke ogen zullen dan op den duur geopend worden, waardoor we een openbaring van Christus in ons binnenste ontvangen. Hierdoor gaan we Gods nieuwe wereld in het hier en nu zien. Zodra je je deze nieuwe wereld bewust bent geworden, ben je ‘in Christus’. Dan ben je werkelijk wedergeboren. Dan is alles nieuw voor je geworden.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korintiërs 5:17)

Zodra we ons Gods nieuwe wereld bewust zijn geworden, mogen en kunnen we de boodschap van deze nieuwe wereld proclameren aan een ieder die het horen wil. Tekenen en wonderen van deze nieuwe wereld zullen ons vanzelf gaan volgen, zonder ons daar bewust op te focussen.

Alle – op ons verduisterde denken gebaseerde – dogma’s kunnen we bij de verkondiging van de blijde boodschap van het koninkrijk achterwege laten. Het voegt niets toe aan Gods nieuwe wereld; sterker nog, het maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld, terwijl de boodschap kinderlijk eenvoudig is.

Bij de jonge wijn – een verwijzing naar het bloed van Jezus, in tegenstelling tot de oude wijn die een verwijzing is naar het bloed van de zondoffers onder het oude verbond – gaat het om de boodschap van verlossing uit de duisternis. Deze boodschap zullen we in nieuwe zakken moeten schenken. Dat wil zeggen dat we de boodschap van verlossing uit de duisternis mogen verkondigen tegen de achtergrond dat alles al nieuw is. Ons uitgangspunt is niet een ‘verloren wereld’, maar Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God. Het is al onder en in ons, alleen zijn we het ons nog niet bewust. Vanuit de kennis van goed en kwaad (met de wet in onze handen) ons richten op het oude dat al voorbij is gegaan, maar waar ons bewustzijn nog mee vervuild is, doet afbreuk aan de boodschap van het koninkrijk. We zijn bij de verkondiging van het koninkrijk dus niet gericht op een wereld die op instorten staat, maar op Gods nieuwe wereld die er altijd al is geweest.

Als Way of Grace is het onze missie om deze boodschap van hoop en verwachting weer terug te brengen in de kerken van Nederland. Zodat we allereerst als christenen zelf een openbaring van Christus in ons binnenste gaan ontvangen. Vandaaruit zullen we de boodschap van het koninkrijk weer met kracht kunnen gaan verkondigen.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *