Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Meewerken aan het zichtbaar worden van Gods koninkrijk op aarde?

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder lid draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” (Efeziërs 4:15,16)

Met pijn en verdriet in ons hart moeten we constateren dat het lichaam van Christus (de mensheid) eerder op een bouwval lijkt, dan op het beeld dat Paulus in het tekstgedeelte hierboven schetst. De duisternis op aarde neemt momenteel door het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid steeds grotere vormen aan. Wil de christelijke kerk het Licht van Christus te midden van deze duisternis laten schijnen en mensen in nood werkelijk hoop en verwachting kunnen bieden, dan zal de kerk van een nieuwe en krachtige impuls moeten worden voorzien.

Als Way of Grace geloven we dat de christelijke kerk aan een nieuwe Reformatie toe is, waardoor de boodschap van het evangelie – zoals deze in de achterliggende eeuwen is verkondigd – naar een hoger plan getild zal worden. Het evangelie van het koninkrijk, zoals Jezus van Nazareth en Paulus dat destijds hebben verkondigd, is een boodschap die naadloos aansluit bij de hedendaagse inzichten van de psychologie en de kwantumfysica; een boodschap waarbij de kloof tussen geloof en wetenschap aan het verdwijnen is. Het is de boodschap van eeuwig leven vanuit het hier en nu, waardoor de kracht (energeia) van God wordt vrijgezet om het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid dermate te verlichten, dat het koninkrijk van God daadwerkelijk zichtbaar zal gaan worden op aarde.

De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog troebel is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!” (Matteüs 6:22,23)

Zolang we onze toekomstvisie baseren op datgene wat voor ogen is en dit bepalend blijft voor de inhoud van onze verkondiging, blijven we vastzitten in de gevangenis van het verduisterde bewustzijn. Mensen anno 2021 hebben letterlijk en figuurlijk geen boodschap meer aan de oude wijn in oude zakken. Het is volkomen irrelevant geworden, omdat het ons zowel persoonlijk als de mensheid als collectief geen stap verder meer brengt.

Als Way of Grace geloven we dat de christelijke kerk door God geroepen is om het Licht van Christus te midden van de duisternis op aarde te laten schijnen. Maar waar zal het op uitlopen met de mensheid als de christelijke kerk ongehoorzaam blijft aan het evangelie van God? (1 Petrus 4:17)

Het is onze visie dat het koninkrijk van God op aarde zal doorbreken en dat de ganse aarde vol zal worden van Gods heerlijkheid, Gods glorie (Jesaja 6:3). Dat zal beginnen met mensen die als zonen en dochters van God openbaar gaan worden, net zoals dat bijna tweeduizend jaar geleden met Jezus van Nazareth het geval was. En aangezien het geloof uit het horen is en het horen door het woord van Christus (Romeinen 10:17), zal de boodschap die we verkondigen gebaseerd moeten zijn op de jonge wijn in nieuwe zakken. Zolang we de wijn (of dat nu de oude of de jonge wijn is) in oude zakken blijven schenken, zal de duisternis op aarde blijven bestaan.

We zijn als Way of Grace momenteel naarstig op zoek naar mensen die met ons geloven dat de toenemende duisternis op aarde het Licht van Christus niet in haar macht zal krijgen (Johannes 1:5). Naar mensen die geloven dat zodra het Licht van Christus op aarde gaat schijnen, de duisternis in zijn geheel zal verdwijnen. Naar mensen die geloven dat de boodschap van het koninkrijk van God op aarde bedoeld is voor het hier en nu en de verwezenlijking ervan als gevolg van ongeloof niet naar de toekomst blijven schuiven.

Deel jij onze visie en zou je een steen(tje) willen bijdragen aan het waarmaken van de hoop en verwachting die we voor de huidige wereld in nood hebben? Neem dan contact met ons op! We kunnen op alle fronten hulp en ondersteuning gebruiken. We maken graag een afspraak om onder het genot van een kop koffie of thee hierover door te praten.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *