Onze droom in de praktijk

Als Way of Grace dromen we van plaatselijke kerken en gemeenten die in kleine groepen in wijken, buurten en straten gaan samenkomen. Kerken en gemeenten die hun leden vanuit de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11-16) gaan toerusten in haar dienstbetoon aan de samenleving, met als doel dat allen tot het volle bewustzijn van Christus zullen komen. Kleine groepen waar de gemeenschap der heiligen optimaal gestalte krijgt. Gemeenschappen waar iedereen zich thuis mag voelen, ongeacht maatschappelijke status, etniciteit, religieuze achtergrond en seksuele geaardheid. Gemeenschappen waar onvoorwaardelijke liefde in praktijk wordt gebracht en waar de zwakkeren en verdrukten uit de samenleving op adem kunnen komen om herstel en genezing te ontvangen.

De gezamenlijke samenkomsten op zondag zullen – zolang deze in een behoefte voorzien – blijven bestaan. Daarnaast worden (jonge) mensen met visie en andere belangstellenden uit de gemeenten gestimuleerd om zich in kleine groepen (gemeenschappen) te gaan organiseren, die in huiskamers of andere kleinere ruimten wekelijks gaan samenkomen. Deze kleine gemeenschappen zullen het Licht van Christus laten schijnen in de wijken, buurten en straten van de stad.

De gemeenteleden die gaan functioneren in de kleine groepen worden door de ‘moederkerk’ toegerust om vanuit de vijfvoudige bediening actief te zijn in de samenleving. Aangezien het Christus zelf is die deze bedieningen aan de gemeente geeft, mogen we erop vertrouwen dat dit zich in de praktijk vanzelf zal laten vormen.

De evangelisten brengen mensen van buiten de groep in contact met de groep.

De herders en leraren verzorgen en onderwijzen de nieuwkomers in de groep, zodat ook zij als levende stenen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God.

De profeten delen hun visie op de tijd waarin we leven en de plaats waar men actief is, waardoor de groep optimaal afgestemd zal zijn op de huidige tijd en omgeving.

De apostel (vaak de voorganger/predikant van de ‘moederkerk’) richt zich op het vormen van – en behoudt het overzicht over – de kleine groepen. Groepen die te groot worden, zullen worden opgesplitst. In overleg met andere plaatselijke kerken zal gekeken worden hoe de groepen het beste over de woonplaats verdeeld kunnen worden, zodat uiteindelijk in iedere straat één of meerdere kleine groepen actief zullen zijn. De apostel maakt deel uit van de kerkenraad of oudstenraad. Binnen deze raad zijn ook de andere vier bedieningen vertegenwoordigd. Met elkaar zorgen zij voor de toerusting van de gelovigen die in de kleine groepen actief zijn.

De samenkomsten op zondag zullen met de tijd een kleinere omvang krijgen. Het lichaam van Christus, waartoe alle mensen behoren, zal steeds meer vanuit de kleine groepen te midden van de samenleving gaan opstaan en uiteindelijk zullen allen als levende stenen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Klik hier voor het persoonlijke verhaal achter Way of Grace.