Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Ons perspectief voor 2022: Christus is alles en in allen

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
(2 Korintiërs 5:16,17)

Niemand meer naar het vlees kennen, dat betekent dat we niet meer rekenen met waar mensen zich bevinden. Of men nog in de duisternis wandelt, wat men wel of niet gelooft, ongeacht de keuzes die mensen maken of wat wen doet of juist nalaat. Zodra we het vlees laten voor wat het is, gaan we Christus in alles en iedereen waarnemen.

Zodra wij onze binnenwereld (ons bewustzijn) reinigen van al het vleselijke van onszelf, zullen we steeds meer vernieuwd worden tot de volle kennis van God. Die volle kennis is het beeld van onze Schepper, waarbij al het onderscheid verdwijnt, zodat we ons bewust gaan worden dat Christus werkelijk alles en in allen is.

Omdat gij de oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
(Kolossenzen 3:9-11)

Als we in het Licht van Christus willen wandelen, zullen we afstand moeten doen van al het onderscheid, waarmee we mensen indelen in oké (goed) en niet-oké (kwaad). Dat betekent heel concreet het volgende.

Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat je gelooft, je manier van leven, jij bent voor mij ten alle tijden:

  • het Licht der wereld
  • het vleesgeworden Woord
  • het levende Water
  • een Zoon van God (m/v)

Dit geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd!

En of dat nog niet genoeg is, gaan we Christus ook in alles zien.

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.
(Kolossenzen 1:15-17)

Werkelijk alles, dat wil zeggen de ganse schepping, heeft zijn bestaan in Christus, die dan ook de eerstgeborene van de ganse schepping wordt genoemd. Christus is het Licht van de wereld, dat ging schijnen toen God zei: “Er zij Licht!” (Genesis 1:3).

Christus is alles en in allen. Als we door Gods ogen naar de schepping gaan kijken, dan is alles en iedereen gezalfd met – en ondergedompeld in – Gods Geest. De heerlijkheid van God vervult de ganse aarde! Dit perspectief ontstaat als we het oude, het vleselijke, de duisternis, achter ons laten en we als een nieuwe schepping in het Licht van Christus gaan wandelen. We gaan het ons dan steeds meer bewust worden.

De werken van het vlees brengen verdeeldheid en partijschappen met zich mee. We zien het helaas terug in de samenleving, waar de polarisering in 2021 sterk is toegenomen. We zijn in staat om dit om te buigen naar eenheid en harmonie, naar een samenleving waar Liefde, Vreugde, Vrede en Blijdschap heerst. Wandelen in de Geest doen we door afstand te nemen van het vleselijke perspectief. Ondanks wat we met onze natuurlijke ogen waarnemen, onze binnenwereld afstemmen op wat in de Geest Waarheid is en dat is dat Christus alles en in allen is.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1)

Hoe meer we onze binnenwereld in geloof met de Waarheid gaan vullen, hoe meer we het ook in onze buitenwereld zullen gaan waarnemen.

Laten we daarom ons perspectief in 2022 laten vormen door de manier waarop Jezus en Paulus en vele anderen uit hun tijd met hen in het leven stonden:

Zo kennen wij dan vanaf nu niemand meer naar het vlees, want Christus is voor ons alles en in allen!

Leer deze zin uit je hoofd en mediteer er dagelijks op in je binnenwereld, door hem in alle omstandigheden die zich voordoen toe te passen. Je zult verstelt staan van de uitwerking die dat op je buitenwereld zal hebben.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *