Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De boodschap van vergeving van zonden is geen evangelie

Drie redenen waarom we niet geloven dat de boodschap van vergeving van zonden (op grond van het offer dat Jezus van Nazareth door de kruisdood zou hebben gebracht) deel uitmaakt van de blijde boodschap van het evangelie.

1) De vloek van zonde en dood is in de wereld gekomen toen de mens kennis kreeg van goed en kwaad. De boodschap van vergeving van zonden is gebaseerd op de kennis van goed en kwaad. Het houdt de vloek dus eerder in stand, dan dat het ons ervan zal verlossen.

2) Jezus richtte zich met zijn verkondiging op het koninkrijk van God. Hij riep mensen op om zich te bekeren van het oude naar het nieuwe. Jezelf 180 graden omkeren, betekent het oude achter ons laten. Bij het oude ging het Jezus om het hele systeem van de wet, waarin vergeving op grond van een offer de kern was. Het was gericht op het vlees, de oude mens. Jezus rekende af met deze uiterlijke vorm van godsdienst en wees mensen op het koninkrijk dat binnen in hen was. De nieuwe mens, Christus in ons, heeft geen vergeving van zonden nodig. Zolang we onze redding verwachten van de vergeving van zonden die de oude mens begaat, houden we de oude mens niet voor dood. Het is trekken aan een dood paard, want de oude mens valt niet te redden! De boodschap van vergeving van zonden staat haaks op het evangelie van het koninkrijk.

3) De boodschap van vergeving van zonden maakt Jezus tot het laatste en definitieve zondoffer van het oude verbond. En dat was nu precies waar Jezus zich met zijn verkondiging tegen keerde. Hij gaf zijn bloed juist om een nieuw verbond te bekrachtigen en niet om het oude in stand te houden. Jezus wordt niet voor niets het lam van God genoemd dat de wereld kwam bevrijden van de vloek van zonde en dood. In het nieuwe verbond gaat het om de bevrijding uit het rijk der duisternis (Egypte) om uiteindelijk in het koninkrijk van God (het beloofde land) terecht te komen. Het beeld van het lam van God gaat dan ook terug op de uittocht (bevrijding) uit Egypte, waarbij het bloed aan de deurposten werd gesmeerd. Vergeving van zonden speelde hier geen enkele rol. Het evangelie van het koninkrijk is gericht op het nieuwe verbond, op bevrijding van zonde en niet op vergeving van zonden.
Zolang de christelijke kerk de boodschap van vergeving van zonden blijft verkondigen of dit zuurdesem blijft vermengen met het evangelie van het koninkrijk zal de wereld onder de vloek van zonde en dood blijven. Het wordt de hoogste tijd dat we jonge wijn in nieuwe zakken gaan schenken.

Dit alles neemt uiteraard niet weg dat vergeving in de intermenselijke verhoudingen een belangrijke rol kan spelen en dat mensen het als bevrijdend kunnen ervaren als ze weten dat God de zonden niet aanrekent. Maar dat geldt al sinds mensenheugenis voor de hele mensheid, behoudens de periode van het volk Israël onder het oude verbond. Toen moest men vanwege de wet zondoffers voor vergeving brengen. Buiten de wet van Mozes om, rekent God de zonden echter niet toe (Romeinen 5:13). Vergeving van zonden al dan niet op grond van een zondoffer leidt echter niet tot bevrijding van de vloek van zonde en dood.

Meer lezen?
Genade van de wet versus genade van Christus
Jonge wijn hoort in nieuwe zakken
Bevrijding van zonde in plaats van vergeving van zonden

PS Delen van dit bericht via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *