Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De weg tot behoudenis

In de afbeelding hieronder een aantal parallellen die gericht zijn op de drie stadia van het leven. We zullen deze stadia zowel individueel als collectief (als mensheid) moeten doorwandelen.

Het eerste stadia is waar de mensheid zich momenteel nog bevindt. Ieder mens wordt geboren in de duisternis, de dualistische wereld van goed en kwaad, onder de vloek van zonde en dood. Het Christus-zaad dat in de akker van het fysieke lichaam gezaaid wordt om daar te ‘sterven’.

Het tweede stadia is een korte periode (generatie) waarin het evangelie van het koninkrijk net als in de tijd van Jezus weer verkondigd zal gaan worden; de zogenoemde jonge wijn in nieuwe zakken. In dit stadium zullen er mensen tot wedergeboorte (‘opstanding’) gaan komen en als zonen en dochters van God openbaar worden.

Het derde stadia is de eeuwigheid.

Het volk Israël onder het oude verbond is een beeld van de mensheid die leeft onder de vloek van zonde en dood. Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk, de jonge wijn in nieuwe zakken. De volgelingen van Jezus, die tot wedergeboorte zijn gekomen en daarmee de Geest als onderpand voor de verheerlijking (theosis) hebben ontvangen, zijn in 70AD opgenomen in heerlijkheid (1 Tessalonicenzen 4:17). Voor hen is het nieuwe verbond werkelijkheid geworden. Zij zijn behouden en vormen de wolk van getuigen die (onzichtbaar) onder ons is (Hebreeën 12:1).

Het volk Israël (vanaf de Sinaï tot 70AD) toont ons een blauwdruk voor de mensheid. Als Paulus zegt dat gans Israël zalig zal worden, dan mogen we dit ook op de hele mensheid betrekken. Nu het volk Israël weer hun beloofde land heeft en joden weer terugkeren naar ‘huis’, mogen we dit als een aankondiging zien van het moment waarop de hele mensheid, terug naar ‘huis’ zal keren, opgenomen zal worden in heerlijkheid.

Allesbepalend in deze tijd is de verkondiging van het evangelie van Christus, waardoor mensen weer tot wedergeboorte gaan komen en in het Licht van Christus gaan wandelen. Dan zal het koninkrijk van het Licht gaan doorbreken op aarde en de duisternis in het geheel worden verdreven. Uiteindelijk zal de ganse mensheid een verheerlijkt (hemels/onzichtbaar) lichaam ontvangen (‘opgenomen’ worden in heerlijkheid). Daarna zal het hemelse Jeruzalem (onzichtbaar) op aarde (zichtbaar/tastbaar) ‘neerdalen’.

We zullen de aarde beërven en daar leven tot in eeuwigheid.

Er is een nieuwe Reformatie nodig, waarbij de focus op de heroriëntatie van de inhoud van de boodschap zal moeten komen, in plaats van gericht te blijven op de vorm/verpakking waarin we de boodschap verkondigen. We nodigen predikanten, voorgangers en andere kerkelijk werkers uit om contact op te nemen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat we voor kerken en gemeenten in de huidige tijd kunnen betekenen.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.