Welkom

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.
(Jesaja 43:19)

Als Way of Grace zien we de noodzaak van een nieuwe Reformatie van de christelijke kerk in Nederland. Er zal een diepgaande theologische herbezinning moeten plaatsvinden op de inhoud van het evangelie dat we in de achterliggende eeuwen hebben verkondigd. Met als doel om tot een relevante en krachtige boodschap te komen voor mensen in de 21e eeuw, die zal bijdragen aan het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde.

Het evangelie van het koninkrijk zal als de jonge wijn weer in nieuwe zakken moeten worden geschonken. Zolang we de jonge wijn van het koninkrijk in oude zakken schenken, zullen de zakken scheuren en de wijn verloren gaan. Vermenging met het zuurdesem van de wet maakt het hele deeg zuur, waardoor de boodschap krachteloos wordt.

We komen graag in gesprek met predikanten, voorgangers en andere kerkelijk werkers, die onze visie op een nieuwe Reformatie delen.

Neem gerust contact met ons op!

Klik hier voor onze Visie en Missie.