Welkom

Wij geloven in bruisende kerken van de samenleving. Kerken en gemeenten waar mensen dusdanige geestelijke groei gaan doormaken, dat het zal leiden tot een diepgaande en blijvende transformatie in de volle breedte van de samenleving. Wij geloven niet alleen dat dit mogelijk is, maar ook dat we in een tijd leven waarin dit gaat gebeuren!

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:19)

Om dit werkelijkheid te zien worden, zullen we als christelijke kerk de jonge wijn van het koninkrijk in nieuwe zakken moeten gaan schenken. Eeuwenlang hebben we oude wijn in oude zakken geschonken. Tijdens de 20e eeuw is er meer aandacht gekomen voor de boodschap van het koninkrijk (de jonge wijn), maar deze wordt tot op de dag van vandaag nog in oude zakken geschonken. In de oude zakken zitten resten van het zuurdesem van de wet en die zorgen ervoor dat de zakken op den duur scheuren, waardoor de jonge wijn alsnog wegloopt. Het brengt geen diepgaande en blijvende verandering teweeg. In het verleden zijn er heel wat opwekkingen geweest, maar ze zijn ook allemaal weer verdwenen zonder een blijvende diepgaande verandering van kerk en samenleving na te laten. Er zal een nieuwe Reformatie moeten plaatsvinden, willen we het koninkrijk van God op aarde zichtbaar zien worden.

Zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” (Handelingen 2:47)

We komen graag in gesprek met predikanten, voorgangers en andere leidinggevenden, die met hun kerken en gemeenten een blijvende verandering teweeg willen brengen en die als pioniers van het koninkrijk gewaagde stappen durven zetten. Herken jij jezelf hierin, neem dan contact met ons op!

Klik hier voor onze visie en missie.