Welkom

Wij geloven in bruisende kerken van de samenleving in Nederland. Kerken en gemeenten waar mensen dusdanige geestelijke groei gaan doormaken, dat het zal leiden tot een diepgaande en blijvende transformatie in de volle breedte van de samenleving. Wij geloven niet alleen dat dit mogelijk is, maar ook dat we in een tijd leven waarin dit gaat gebeuren!

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:19)

Om dit werkelijkheid te zien worden, zullen we als kerken en gemeenten de jonge wijn van het koninkrijk in nieuwe zakken moeten gaan schenken.

Eeuwenlang hebben we oude wijn in oude zakken geschonken. De boodschap van verzoening door voldoening (oude wijn) die gebaseerd is op de wet (oude zakken). Tijdens de 20e eeuw is er meer aandacht gekomen voor de boodschap van het koninkrijk (de jonge wijn), maar deze wordt doorgaans nog steeds in oude zakken geschonken. De restanten van het zuurdesem (de wet), maken dat de oude zakken scheuren, waardoor de jonge wijn wegloopt. We hebben als (westerse) christenen de wet (kennis van goed en kwaad) nodig om het evangelie uit te leggen, waardoor er sprake blijft van gerechtigheid op grond van de wet. Hierdoor maken we Christus inactief (Galaten 5:4). Zolang we de wet als uitgangspunt nemen voor het evangelie van het koninkrijk verliest het evangelie haar levensveranderende kracht. Het leidt hooguit tot tijdelijke opwekkingen, die komen en weer gaan.

Christus (die alles en in allen is) staat voor fundamentele eenheid tussen God en de mens, tussen God en de schepping en tussen mensen onderling. Niet de wet die oordeel (krisis = scheiding) brengt, maar de fundamentele eenheid in Christus van alles wat is, mag het uitgangspunt worden van ons geloof, van onze theologie en van onze verkondiging.

Zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” (Handelingen 2:47)

Wil het evangelie een diepgaande en blijvende verandering in de volle breedte van de samenleving tot gevolg hebben, dan zal er een nieuwe Reformatie moeten plaatsvinden. We komen graag in gesprek met predikanten, voorgangers en andere leidinggevenden, die met hun kerken en gemeenten een blijvende verandering teweeg willen brengen en die als pioniers van het koninkrijk gewaagde stappen durven zetten. Herken jij jezelf hierin, neem dan contact met ons op!

Klik hier voor onze visie en missie.