Welkom

De christelijke kerk in Nederland is toe aan een nieuwe Reformatie. We zullen weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten gaan schenken, wil het koninkrijk van God op aarde zichtbaar gaan worden.

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:19)

Er zal een diepgaande theologische herbezinning moeten plaatsvinden op de inhoud van het evangelie dat de christelijke kerk in de achterliggende eeuwen heeft verkondigd. Met als doel om tot een relevante en krachtige boodschap te komen voor mensen in de 21e eeuw, die zal bijdragen aan het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde.

Zolang we de jonge wijn in oude zakken schenken, zullen de zakken scheuren en de wijn verloren gaan. Vermenging met het zuurdesem van de wet maakt het hele deeg zuur, waardoor de boodschap krachteloos wordt. De jonge wijn van het evangelie van het koninkrijk zal weer in nieuwe zakken moeten worden geschonken.

We komen graag in gesprek met predikanten, voorgangers en andere kerkelijk werkers, die onze visie op een nieuwe Reformatie delen en die als pioniers in het koninkrijk van God gewaagde stappen durven zetten.

Neem gerust contact met ons op!

Klik hier voor onze visie en missie.