Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Apostelen (m/v) gezocht!

Wat de christelijke kerk op dit moment het hardst nodig heeft, zijn apostelen! Mensen die door Christus zelf geroepen zijn om het onvervalste evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Mensen die de boodschap van het evangelie niet door overlevering hebben meegekregen, maar die het van Christus zelf in hun hart hebben ontvangen. Mensen voor wie […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Weet wie je bent!

Wij projecteren onze binnenwereld op onze buitenwereld en nemen daar waar wat er van binnen in ons leeft. Zolang ons bewustzijn (onze binnenwereld) verduisterd is, zullen we in de buitenwereld duisternis waarnemen. Dit werkt ook zo met onze interpersoonlijke contacten. Dat wat we over onszelf geloven (hoe we ons zelf zien) zullen we terug zien […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Way of Grace Inspiratiedag

Het duurt nog even, maar de eerstvolgende Way of Grace Inspiratiedag wordt gehouden op zaterdag 11 september aanstaande in Capelle aan den IJssel. Noteer hem alvast in je agenda. Dan weet je zeker dat je er bij kunt zijn! Zodra we in de Geest wandelen, groeit de vrucht van de Geest vanzelf in ons leven […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een roepende in de woestijn

Na een bijzondere geestelijke ervaring begin vorig jaar (januari 2020), die een paar weken aanhield, begon ik te begrijpen wat Paulus bedoeld moet hebben met een wandel in de Geest. Door die ervaring werd mij ook duidelijk waar het in de christelijke kerk aan ontbreekt. Het gebeurde zeven jaar nadat ik mijn (christelijke) geloof aan […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Wat als negatieve karaktereigenschappen je blijven achtervolgen?

Wie herkent het niet, van die nare karaktereigenschappen die af en toe de kop opsteken. Juist op de momenten dat het even niet uitkomt en het als olie op het vuur is. Opvliegerigheid, ongeduld, een kritische geest of wat het ook mag wezen. Kunnen we van die vervelende karaktereigenschappen afkomen en zo ja, hoe dan? […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Wat maakt het evangelie tot goed nieuws?

Vraag aan honderd Bijbelgetrouwe christenen wat de kern van het evangelie is en de meesten zullen antwoorden met Johannes 3:16. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.“ Als je hen vervolgens vraagt waar […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De verlammende angst voor hoogmoed

De grootste vijand van gezonde groei in ons geestelijke leven zou wel eens de angst voor hoogmoed kunnen zijn. We durven onszelf niet als Zonen van de Allerhoogste, als godenzonen en -dochters te beschouwen. Iemand die zichzelf wel zo durft te zien en daar openlijk voor uitkomt, wordt al snel als hoogmoedig gezien. Het vlees […]

Categorieën
Reformatie

Het rechtvaardige oordeel van God

“Oordeel niet naar wat voor ogen is (het vleselijke), maar vel een rechtvaardig oordeel.” (Johannes 7:24) Bij oordeel (krisis) en oordelen (krino) gaat het vanuit het Grieks gezien om ‘onderscheid maken’ of ‘dingen van elkaar scheiden”. In Bijbelse zin gaat het dan om scheiding maken tussen het vlees (kaf) en de Geest (koren), die in […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam

Ons lichaam is een tempel van de Geest, zegt Paulus (1 Korintiërs 3:16 en 6:19). In het Grieks gebruikt hij voor tempel het woordje ‘naos’, dat is alleen het tempelgebouw, waarin het heilige en het heilige der heiligen zich bevinden, met daartussen het voorhangsel. Wij zijn dus niet de voorhof! Houdt deze gedachte even vast […]

Categorieën
Reformatie

Totaaloverzicht theologische visie Way of Grace

Na ruim een jaar vanuit stichting Way of Grace actief te zijn geweest, hebben we inmiddels zeven video’s opgenomen. Deze zeven studies geven een duidelijk totaaloverzicht van de theologische visie van Way of Grace. We kunnen ons voorstellen dat door alle blogs en quotes die we het afgelopen jaar via social media hebben verspreid er […]