Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Miniconferentie / Studiedag Way of Grace

We overwegen om op een zaterdag (de laatste van mei of de eerste in juni) een studiedag te organiseren waarop we in drie sessies de (geloofs)visie van Way of Grace uiteen willen zetten. Deze dag zal van 10.30 – 16.00 uur gaan duren. Tussen de drie sessies door zal er genoeg ruimte zijn om met […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam

Ons lichaam is een tempel van de Geest, zegt Paulus (1 Korintiërs 3:16 en 6:19). In het Grieks gebruikt hij voor tempel het woordje ‘naos’, dat is alleen het tempelgebouw, waarin het heilige en het heilige der heiligen zich bevinden, met daartussen het voorhangsel. Wij zijn dus niet de voorhof! Houdt die gedachte even vast […]

Categorieën
Reformatie

Totaaloverzicht theologische visie Way of Grace

Na ruim een jaar vanuit stichting Way of Grace actief te zijn geweest, hebben we inmiddels zeven video’s opgenomen. Deze zeven studies geven een duidelijk totaaloverzicht van de theologische visie van Way of Grace. We kunnen ons voorstellen dat door alle blogs en quotes die we het afgelopen jaar via social media hebben verspreid er […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Houd mij niet vast!

Maria komt bij het graf en vraagt aan de ‘tuinman’, die naderhand Jezus bleek te zijn, of hij weet waar ze het lichaam van Jezus hebben gelaten. Dan noemt Jezus haar naam, waarop Maria Jezus aanspreekt als Meester (Rabboeni). Maria ziet Jezus als iemand van een hogere orde. “Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Pasen en de opstandingskracht in ons

Ons fysieke lichaam is de goede grond waarin het zaad van Christus is gezaaid. Dit zaad moest eerst ‘sterven’ (verborgen raken) in de akker van ons fysieke lichaam, voordat het in ons leven tot ‘opstanding’ kan komen. Het zaad van Christus is in ieder mens gezaaid. Ieder mens is van nature een gezalfde des Heren […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Goede Vrijdag – het onrecht gaat maar door

Het is vandaag Goede Vrijdag. Jezus hangt inmiddels aan een kruis. Hij heeft al het onrecht dat hem is aangedaan over zich heen laten komen. Als een lam zichzelf naar de slachtbank laten leiden. Jezus, die zijn ‘Gode gelijk zijn’ had afgelegd, heeft geworsteld met zijn vleselijke rechtvaardigheidsgevoelens, maar hij bleef volharden. Hij vergold geen […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een belangrijke boodschap voor alle zaaiers van het evangelie

Beste predikant, voorganger, evangelist en allen die op welke manier dan ook de blijde boodschap van het Koninkrijk van God mogen verkondigen, God heeft u een akker toevertrouwd waar u het zaad van het Koninkrijk in mag zaaien. Deze akker heeft meer dan genoeg potentie om het zaad van het Koninkrijk op te laten komen […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het zaad van het evangelie moet in goede grond vallen

Vanaf mijn twintigste (ik ben inmiddels 51) denk ik al na over de volgende vraag: hoe komt het dat we als christelijke kerk zo weinig blijvende en vermenigvuldigende vrucht zien op de verkondiging van het evangelie? Als het evangelie in ons eigen leven zijn uitwerking heeft, dan kan het toch niet anders dan dat dit […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De bediening der verzoening

Deze blog is bedoeld voor iedereen die zich op welke manier dan ook geroepen weet om de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. Aan de hand van 2 Korintiërs 5:16-18 wil ik laten zien hoe wij de ‘verzoening door Christus’ volgens Paulus zouden moeten toedienen. “Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De kosmische wedergeboorte

Zoals de natuurlijke mens tot wedergeboorte moet komen, uit God geboren moet worden, zo zal ook de ganse schepping tot wedergeboorte gaan komen. “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Romeinen 8:22) De natuurlijke schepping, die zich door de val in het bewustzijn […]