Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom liet Jezus zich kruisigen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de enige reden waarom Jezus zich heeft laten kruisigen is om de diepste duisternis op aarde aan het licht te brengen, zodat wij er mee zouden kunnen afrekenen. De diepste duisternis in de mens bestaat uit veroordeling op grond van de kennis van goed en […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Bijbelse psychologie

Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewustzijn van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewustzijn heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven, zonder dat we het ons bewust zijn. Zo zouden negatieve ervaringen en emoties vanuit het verleden ervoor kunnen zorgen dat we in het dagelijks leven […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Het Onze Vader

Het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft te bidden is een gebed om geestelijke groei. De groei in het bewustzijn van de mens vanuit de duisternis op aarde (de zichtbare wereld) via het koninkrijk van het Licht naar het koninkrijk van God in de hemel (de onzichtbare wereld). Het is een gebed van alle […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar ware wedergeboorte toe leidt

Het gemak waarmee veel christenen zichzelf als wedergeboren beschouwen, laat zien dat we het zicht op de verlossing – waarover met name Paulus in het nieuwe testament spreekt – geheel uit het oog zijn verloren. Het zal voor veel christenen misschien redelijk onwerkelijk klinken, maar zolang we nog dood gaan, kan er geen sprake zijn […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De noodzaak van apostelen

Het ontbreekt de christelijke kerk in Nederland aan apostelen, die als dienstknechten van Christus de kerken en gemeenten de weg wijzen, die gelovigen aanstellen in hun bediening, zodat de gemeente van Christus kan worden opgebouwd. Paulus, een geroepen apostel, geeft ons in Efeziërs 4 een blauwdruk voor de christelijke gemeente. “Hij, die nedergedaald is, Hij […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Paulus’ visie op verzoening

Voor veel, met name westerse, christenen draait het christelijk geloof om de verzoening die Jezus van Nazareth door zijn kruisdood tot stand zou hebben gebracht. Men spreekt daarbij over ‘verzoening door voldoening’. De gedachte achter deze opvatting is dat de relatie tussen God en mens door de misstappen van de mens zou zijn verbroken. God […]

Categorieën
Koninkrijk

Onze reis door de hemelse gewesten

Op grond van Genesis 1:1-10 – waar de schepping van de geestelijke wereld beschreven wordt – kunnen we de zogenoemde hemelse gewesten, waar Paulus in zijn brieven aan refereert, in drie lagen verdelen. De derde hemel is het koninkrijk van God, waar zich ‘de troon van God’ bevindt. Gods Geest zweeft in de derde hemel […]

Categorieën
Koninkrijk

De moederbelofte staat garant voor de overwinnning

Als alle ellende in de wereld begonnen is met de kennis van goed en kwaad, moeten we dan niet eens beginnen met het uitbannen van deze kennis? Ons bewustzijn reinigen van dode werken? Zolang de kennis van goed en kwaad een rol speelt in ons leven, zullen we onder de vloek van zonde en dood […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad (als gij daar van eet…) de vloek van zonde en dood tot gevolg heeft gehad, dan kan een boodschap die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De opstandingskracht van ‘Christus in ons’

De kracht van het evangelie ligt in de opstandingskracht van Christus. Deze opstandingskracht is al vanaf de grondlegging der wereld werkzaam in de hele schepping. Het is dan ook de kracht waardoor alle dingen zijn geschapen (Kolossenzen 1:15-17). Volgens Paulus is de opstandingskracht van Christus eeuwenlang voor alle mensen van alle tijden een verborgen mysterie […]