Categorieën
Koninkrijk

Eerst GELOVEN en dan pas ZIEN?

We leven in een tijd waarin zowel het licht als de duisternis steeds meer van zich laten horen. Nee, het gaat hierbij niet om de good guys en de bad guys. Ieder mens draagt het Christus-Licht in zich mee, sterker nog, de gehele mensheid is een expressie van dit Christus-Licht. Maar ook de duisternis vormen […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een diepgaande verandering in de samenleving

Ik verlang er naar dat het Licht, dat in ieder mens aanwezig is, dusdanig gaat schijnen dat er een diepgaande en blijvende verandering in de samenleving gaat plaatsvinden. Een verandering die zo diepgaand is dat ze in de geschiedenisboeken terecht gaat komen. Of eigenlijk nog grootser, een verandering die de geschiedenis met al haar duisternis […]

Categorieën
Jezus van Nazareth

Het mysterie ‘Christus in ons’ onthult

Vanaf het moment dat je je werkelijk in de Geest bewust wordt dat je ‘in Christus’ bent, staat je wereld compleet op zijn kop! Het mysterie ‘Christus in ons’ dat vanaf alle eeuwen en alle geslachten verborgen is gebleven – door Jezus van Nazareth geopenbaard is, maar na 70AD opnieuw verborgen is geraakt – reikt […]

Categorieën
Koninkrijk

Eenheid in Christus

Als Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11b), dan is iedere vorm van ‘wij / zij’ denken een illusie. Als Christus in allen is, dan vormen allen het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus omvat dan ook de gehele mensheid. Het lichaam van Christus is vanaf de grondlegging der wereld al compleet; alles […]