Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het verschil tussen ‘Christus in ons’ en ‘in Christus’ zijn

Een opmerking vooraf. Wil je de kern van het evangelie van Christus begrijpen en in de kracht van de Geest gaan wandelen, dan moet je deze blog echt lezen en gaan ‘pakken’! Probeer de blog aandachtig te lezen en als je er vragen over hebt, stel ze dan alsjeblieft! Dat kan onder dit bericht of […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Way of Grace Inspiratiedag

De eerstvolgende Way of Grace Inspiratiedag wordt gehouden op zaterdag 13 november aanstaande in Capelle aan den IJssel. Daarnaast gaan we het programma van de Way of Grace Inspiratiedag ook aanbieden in de vorm van een serie van drie avonden. De eerstvolgende serie start op donderdagavond 4 november aanstaande, met als vervolgavonden 11 en 18 […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent een Bron van levend Water!

“Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38) Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom jonge wijn in nieuwe zakken hoort

De uitspraak van Jezus dat de jonge wijn in nieuwe zakken moet worden geschonken, wordt vaak gebruikt als het over vernieuwing binnen de christelijke kerk gaat. De vernieuwingen die we tot op de dag van vandaag binnen het christendom hebben gezien, staan echter in schril contrast met de radicale vernieuwing die Jezus met deze uitspraak […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn in nieuwe zakken leidt tot onsterfelijkheid

Door de val in ons bewustzijn treedt de zogenoemde ‘geestelijke dood’ (de eerste dood) in. Door deze val komen we terecht onder de vloek van zonde en dood, hetgeen zich vertaald in vergankelijkheid en sterfelijkheid. Zolang we in deze staat van bewustzijn leven, zal de zonde uiteindelijk het bijbehorende loon uitbetalen, de lichamelijke dood (de […]

Categorieën
Koninkrijk

Wandelen met God – Wandel je mee?

Elke ochtend maak ik een wandeling van circa 1,5 uur in het Hitland park achter ons huis. Ik stel mij dan voor dat ik in de hof van Eden wandel. En omdat alles wat wij in de buitenwereld waarnemen een projectie is vanuit onze binnenwereld (ons bewustzijn) stel ik mij voor dat ik in de […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Apostelen (m/v) gezocht!

Wat de christelijke kerk op dit moment het hardst nodig heeft, zijn apostelen! Mensen die door Christus zelf geroepen zijn om het onvervalste evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Mensen die de boodschap van het evangelie niet door overlevering hebben meegekregen, maar die het van Christus zelf in hun hart hebben ontvangen. Mensen voor wie […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Weet wie je bent: De ene nieuwe mens!

Wij projecteren onze binnenwereld op onze buitenwereld en nemen daar waar wat er van binnen in ons leeft. Zolang ons bewustzijn (onze binnenwereld) verduisterd is, zullen we in de buitenwereld duisternis waarnemen. Dit werkt ook zo met onze interpersoonlijke contacten. Dat wat we over onszelf geloven (hoe we ons zelf zien) zullen we terug zien […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een roepende in de woestijn

Na een bijzondere geestelijke ervaring begin vorig jaar (januari 2020), die een paar weken aanhield, begon ik te begrijpen wat Paulus bedoeld moet hebben met een wandel in de Geest. Door die ervaring werd mij ook duidelijk waar het in de christelijke kerk aan ontbreekt. Het gebeurde zeven jaar nadat ik mijn (christelijke) geloof aan […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Wat als negatieve karaktereigenschappen je blijven achtervolgen?

Wie herkent het niet, van die nare karaktereigenschappen die af en toe de kop opsteken. Juist op de momenten dat het even niet uitkomt en het als olie op het vuur is. Opvliegerigheid, ongeduld, een kritische geest of wat het ook mag wezen. Kunnen we van die vervelende karaktereigenschappen afkomen en zo ja, hoe dan? […]