Categorieƫn
Koninkrijk Reformatie

Kan de zalving van de heilige Geest toenemen of afnemen?

Vooraf een disclaimer: het is niet mijn bedoeling om met deze blog bepaalde mensen of bepaalde situaties te bekritiseren. Wat ik waarneem en waarover ik schrijf gaat niet over Ć©Ć©n persoon of Ć©Ć©n situatie, maar over een ontwikkeling die al veel langer en veel breder in Nederland (en ook daarbuiten) gaande is. Mocht je jezelf […]

Categorieƫn
Koninkrijk

Waarom niet iedereen geneest tijdens genezingsdiensten?

“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3) HĆ©t kenmerk van wedergeboorte is dat we het Koninkrijk van God kunnen zien en vervolgens datgene wat we zien gaan proclameren (goed nieuws aankondigen). In het Koninkrijk van God is alles nieuw, heel en gezond. […]

Categorieƫn
Koninkrijk Reformatie

Jij bent een rank aan de Wijnstok

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg (Grieks: airo), en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; verblijft in Mij, gelijk […]

Categorieƫn
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het roer in ons denken (onze theologie) moet om

Er bestaat een diepe en volmaakte eenheid tussen God en zijn schepping en tussen mensen onderling. Dat wij ons als mensen deze eenheid doorgaans niet bewust zijn, is een direct gevolg van onze manifestatie in de zichtbare en tastbare wereld. Hierdoor is ons denken en daarmee ook ons bewustzijn verduisterd geraakt. We leven als mensheid […]

Categorieƫn
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De Waarheid maakt ons vrij

De enige Waarheid die ons vrij gaat maken van de vloek van zonde en dood waar de hele schepping onder gebukt gaat, is onze volkomen eenheid met God. Jezus: “Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke […]

Categorieƫn
Koninkrijk

Van Brein naar Bewustzijn

Ons lichaam van vlees en bloed vormt een antenne voor het ontvangen van openbaring van Christus. Paulus zegt dat ons lichaam een tempel van de heilige Geest is. Dat wil zeggen dat ons lichaam een woonplaats is van Gods Geest. Hoewel dit een schitterend beeld is, is het eigenlijk nog te beperkt. Ons hele lichaam […]

Categorieƫn
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

De kosmos verzoend met God

“God is in Christus de kosmos met Zichzelf verzoenende, door niet te rekenen met de val, maar door het Woord der verzoening in ons te leggen.” (2 KorintiĆ«rs 5:19) Dit is een vrije vertaling vanuit het Grieks die meer recht doet aan wat Paulus bedoelde, dan de gangbare vertalingen die we tot onze beschikking hebben. […]

Categorieƫn
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Misinterpretatie van het begrip ‘zonde’

Het begrip ‘zonde’ is in de loop van de kerkgeschiedenis een eigen leven gaan leiden. Hetzelfde geldt voor begrippen als ‘hel’, ‘gerechtigheid’ en ‘verzoening’. Veel christenen associĆ«ren het begrip ‘zonde’ vooral met morele misstanden waarvoor we vergeving moeten ontvangen om gered te worden. Ze geloven vervolgens in Jezus die voor de vergeving als een zondoffer […]

Categorieƫn
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Een Bijbelse weerlegging van ‘verzoening door voldoening’

De laatste tijd zijn er op Cvandaag meerdere artikelen verschenen waarin er een pleidooi gevoerd werd voor het evangelie van vergeving van zonden, ook wel ‘verzoening door voldoening’ genoemd. Zowel vanuit de kerkelijk-traditionele hoek als uit de evangelisch-charismatische hoek. Dr. Gert A. van den Brink, Dr. Wim Dekker, Dr. Teun van der Leer, Prof. Dr. […]

Categorieƫn
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Jij draagt de sleutels van het Koninkrijk

De christelijke kerk is in verval geraakt. Haar blijde boodschap van hoop en verwachting voor deze aarde en de hele schepping klinkt nauwelijks meer. De relevantie van de kerk in Nederland is nihil. We zijn hooguit een randverschijnsel met een kleine rol in de marge. Het lijkt wel of de gemeente op zand is gebouwd […]