Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam

Ons lichaam is een tempel van de Geest, zegt Paulus (1 Korintiërs 3:16 en 6:19). In het Grieks gebruikt hij voor tempel het woordje ‘naos’, dat is alleen het tempelgebouw, waarin het heilige en het heilige der heiligen zich bevinden. De voorhof bevindt zich dus niet in ons lichaam, maar vormt de buitenkant, datgene wat […]

Categorieën
Koninkrijk

De ‘Great Reset’ van de mens

Terwijl de vierde industriële revolutie in een hoog tempo doordendert – denk aan de ontwikkelingen rondom AI – wil ik met deze blog een pleidooi voeren om terug te keren naar de Bron van ons bestaan. Omdat ik de Jood een Jood wil zijn en de Griek een Griek, wil ik in deze blog ook […]

Categorieën
Koninkrijk

Kunnen we Gods Geest door onze aanbidding oproepen?

De titel van deze blog is niet spottend of kwetsend bedoeld. Het is de indruk die ik in de loop der jaren heb gekregen van het fenomeen ‘aanbidding’ in evangelische en charismatische samenkomsten. Wie enigszins bekend is met het evangelische lied zal de klassiekers onder de aanbiddingsliederen wel kennen. Teksten als: “Welkom, heil’ge Geest van […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Houd mij niet vast!

Maria komt bij het graf en vraagt aan de ‘tuinman’, die naderhand Jezus bleek te zijn, of hij weet waar ze het lichaam van Jezus hebben gelaten. Dan noemt Jezus haar naam, waarop Maria Jezus aanspreekt als Meester (Rabboeni). Maria ziet Jezus als iemand van een hogere orde. “Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Pasen en de opstandingskracht in ons

Ons fysieke lichaam is de goede grond waarin het zaad van Christus is gezaaid. Dit zaad moest eerst ‘sterven’ (verborgen raken) in de akker van ons fysieke lichaam, voordat het in ons leven tot ‘opstanding’ kan komen. Het zaad van Christus is in ieder mens gezaaid. Ieder mens is van nature een gezalfde des Heren […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Goede Vrijdag – het onrecht gaat maar door

Het is vandaag Goede Vrijdag. Jezus hangt inmiddels aan een kruis. Hij heeft al het onrecht dat hem is aangedaan over zich heen laten komen. Als een lam zichzelf naar de slachtbank laten leiden. Jezus, die zijn ‘Gode gelijk zijn’ had afgelegd, heeft geworsteld met zijn vleselijke rechtvaardigheidsgevoelens, maar hij bleef volharden. Hij vergold geen […]