Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Kan de zalving van de heilige Geest toenemen of afnemen?

Vooraf een disclaimer: het is niet mijn bedoeling om met deze blog bepaalde mensen of bepaalde situaties te bekritiseren. Wat ik waarneem en waarover ik schrijf gaat niet over één persoon of één situatie, maar over een ontwikkeling die al veel langer en veel breder in Nederland (en ook daarbuiten) gaande is. Mocht je jezelf […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (5) Peter en Petra Overduin – Hoe lang nog, Heer?

Na een (zogenoemd) proces van ‘deconstruction’ hebben wij in 2013 afstand genomen van het christelijke geloof en alles wat daarmee samenhangt. We konden de boodschap van ‘verzoening door voldoening’ en die van een eeuwige hel niet langer meer rijmen met een God die in essentie onvoorwaardelijke Liefde is. Na een bijzondere geestelijke ervaring in januari […]

Categorieën
Koninkrijk

Waarom niet iedereen geneest tijdens genezingsdiensten?

“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3) Hét kenmerk van wedergeboorte is dat we het Koninkrijk van God kunnen zien en vervolgens datgene wat we zien gaan proclameren (goed nieuws aankondigen). In het Koninkrijk van God is alles nieuw, heel en gezond. […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent een rank aan de Wijnstok

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg (Grieks: airo), en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; verblijft in Mij, gelijk […]