Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

De beste wijn is voor het laatst bewaard!

Het eerste wonder dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde verricht heeft is water veranderen in wijn. De feestgangers verbaasden zich erover dat de ceremoniemeester de beste wijn voor het laatst had bewaard, omdat dit niet gebruikelijk was. “En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van […]

Categorieën
Jezus van Nazareth

Wie is Jezus van Nazareth voor ons?

Welke rol speelt de persoon van Jezus van Nazareth in het evangelie van het koninkrijk? Waarom heeft Jezus zijn leerlingen nooit gevraagd om in hem als persoon te geloven, hem als God te erkennen. En waarom heeft hij zijn volgelingen nergens opgedragen om hem te aanbidden? Cruciale vragen als het gaat om de verkondiging van […]

Categorieën
Koninkrijk

Mogen we streven naar volmaaktheid?

Eerlijk gezegd ben ik nog maar weinig christenen tegengekomen, die geloven dat ze in het hier en nu volkomen heilig en zuiver kunnen leven. Als we Paulus en Petrus moeten geloven dan dachten zij daar anders over. Lees de onderstaande teksten maar eens: “om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” (2 Korintiërs […]

Categorieën
Koninkrijk

Reken af met satan als een persoonlijke macht

Met deze blog wil ik het idee van een persoonlijke entiteit / macht, genaamd satan of duivel, voor eens en altijd naar het rijk der fabelen verwijzen. In Genesis 3 lezen we voor het eerst van de slang die bezeten zou zijn geweest van satan en op pootjes zou hebben rond gelopen. “De slang nu […]

Categorieën
Reformatie

Een handleiding bij het lezen van de Bijbel

De Bijbel is een boek van, door en voor het Bijbelse volk Israël dat uit Abraham is ontstaan; ook wel het volk van de Hebreeën genoemd. De weg van dit volk loopt van Abraham, via de wetgeving op de Sinaï, tot de verwoesting van de tempel in het jaar 70AD. Alles wat in de Bijbel […]