Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent een Bron van levend Water!

“Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38) Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom jonge wijn in nieuwe zakken hoort

De uitspraak van Jezus dat de jonge wijn in nieuwe zakken moet worden geschonken, wordt vaak gebruikt als het over vernieuwing binnen de christelijke kerk gaat. De vernieuwingen die we tot op de dag van vandaag binnen het christendom hebben gezien, staan echter in schril contrast met de radicale vernieuwing die Jezus met deze uitspraak […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Way of Grace Inspiratiedag / -avonden

De eerstvolgende Way of Grace Inspiratiedag wordt gehouden op zaterdag 16 oktober aanstaande in Capelle aan den IJssel. Daarnaast gaan we het programma van de Way of Grace Inspiratiedag ook aanbieden in de vorm van een serie van drie avonden. De eerstvolgende serie start op donderdagavond 30 september aanstaande, met als vervolgavonden 7 en 14 […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn in nieuwe zakken leidt tot onsterfelijkheid

Door de val in ons bewustzijn treedt de zogenoemde ‘geestelijke dood’ (de eerste dood) in. Door deze val komen we terecht onder de vloek van zonde en dood, hetgeen zich vertaald in vergankelijkheid en sterfelijkheid. Zolang we in deze staat van bewustzijn leven, zal de zonde uiteindelijk het bijbehorende loon uitbetalen, de lichamelijke dood (de […]

Categorieën
Koninkrijk

Wandelen met God – Wandel je mee?

Elke ochtend maak ik een wandeling van circa 1,5 uur in het Hitland park achter ons huis. Ik stel mij dan voor dat ik in de hof van Eden wandel. En omdat alles wat wij in de buitenwereld waarnemen een projectie is vanuit onze binnenwereld (ons bewustzijn) stel ik mij voor dat ik in de […]