Categorieën
Diversen

Het teken van het beest

Er wordt door sommige christenen heel wat gespeculeerd over de eindtijd en over het teken van het beest (Openbaring 13). Hoewel ik geloof dat het boek Openbaring ging over de tijd rond 70AD en we dus niet alles uit Openbaring kunnen betrekken op de huidige tijd, geloof ik wel dat we richting een nieuwe eindtijd […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Jij draagt de sleutels van het koninkrijk

De christelijke kerk is in verval geraakt. Haar blijde boodschap van hoop en verwachting in een donkere tijd als deze klinkt nauwelijks meer. Haar relevantie is in deze verwarrende tijd nihil. Het lijkt wel of de gemeente op zand is gebouwd in plaats van op de Rots en dat ze overweldigd is door de poorten […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Doe het juk uit uw midden weg

“Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, …” (Jesaja 58:9) Het juk is hier een synoniem voor de wet. Bij het wijzen met de vinger gaat het om iemands misstappen aanwijzen. En bij het spreken van boosheid gaat het om het oordeel dat […]

Categorieën
Koninkrijk

De strijd tussen vlees en Geest

We leven momenteel in een tijd waarin de strijd tussen vlees en Geest steeds zichtbaarder en tastbaarder wordt. Met deze blog wil ik laten zien welke rol de overheid – met het corona-beleid dat zij momenteel voert – speelt in deze geestelijke strijd. De Geest Christus is het Licht der wereld, dat gekomen is en […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Hef je staf op en de zee zal voor je splijten

Voor veel christenen ligt er een taboe op de gedachte dat we zonder zonden zouden kunnen zijn. Toch is Johannes er duidelijk over: “Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.” (1 Johannes 5:18) Wie uit […]

Categorieën
Koninkrijk

Een brief van God aan de mensheid

Koninkrijk van God, eeuwigheid Lieve, lieve mensheid, Wat kan ik ongelooflijk genieten van al het moois dat jullie tot stand hebben gebracht. Jullie zijn geweldige en vindingrijke creators gebleken, waardoor er zoveel moois en bijzonders op aarde tot stand is gekomen. Er is zoveel liefde, vrede, vreugde, licht en schoonheid in jullie. Jullie zijn werkelijk […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Ons fysieke lichaam als poort naar het eeuwige leven

De idee dat Jezus van Nazareth als een zondoffer voor de vergeving van onze zonden zou zijn gekruisigd is voor de meeste Bijbelgetrouwe christenen de kern van hun geloof en hun hoop op eeuwig leven. Jezus zou aan het kruis de vergeving van zonden hebben bewerkstelligd, waardoor we eeuwig leven kunnen ontvangen. Maar hoe valt […]

Categorieën
Reformatie

Een hoopvolle boodschap en toekomst!

We hebben op dit moment een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld nodig. Gods boodschap van hoop en verwachting is eeuwenlang verborgen geweest, maar zal in deze tijd weer gaan klinken. Een boodschap van eenvoud en kracht! De boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken, zoals Jezus van Nazareth deze verkondigde. […]

Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2021: Christus is alles en in allen

“Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.“(2 Korintiërs 5:16,17) Niemand meer naar het vlees kennen, dat betekent dat we niet […]