Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het mysterie dat geen mysterie mag blijven

We noemen iets een mysterion als we het met ons verstand niet kunnen begrijpen. Als twee goede vrienden elkaar niet begrijpen, zou je kunnen spreken van een mysterie. Een mysterie zorgt voor verwijdering. En als die verwijdering te groot wordt en/of te lang duurt, kan dit zelfs ten koste gaan van de vriendschap. Het is […]

Categorieën
Koninkrijk

De blijde boodschap van het koninkrijk van God

De eindtijd waar de Bijbel over spreekt ging over de laatste dagen van het oude verbond. In 70AD is Jeruzalem verwoest en de tempel van het oude verbond met de grond gelijk gemaakt. Er bleef geen steen op de andere steen, zoals Jezus had voorzegd (Matteüs 24:2). En daarmee is het oude verbond tot een […]

Categorieën
Reformatie

Het evangelie in een notendop

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16) Deze bijbeltekst wordt ook wel het evangelie in een notendop genoemd. Geloof in de eniggeboren Zoon leidt dus tot eeuwig leven. En wie wil dat […]