Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Eeuwig leven vanuit het hier en nu, is dat mogelijk?

Een korte noot vooraf. Eeuwig leven vanuit het hier en nu zonder eerst te sterven, vraagt uiteraard om de nodige uitleg en onderbouwing. Zodoende heeft deze blog meer de vorm van een studie aangenomen. Allereerst zet ik een paar teksten op een rijtje waarin ons het eeuwige leven wordt beloofd. Het is Johannes, de discipel […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar is de kerk in deze rumoerige tijd?

Het goud van Christus moet onder het vleselijke stof vandaan gehaald worden. Niet allen bij mensen buiten de kerk, maar om te beginnen bij mensen binnen de kerk! “Want het is nu de tijd, dat het oordeel (gericht op herstel!) begint bij het huis van God; als het nu bij ons begint, waar eindigt het […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Geestelijke groei is groei in Bewustzijn

Onlangs schreef ik een blog over de bekering, waar Jezus zijn volgelingen toe opriep. Met deze (vervolg)blog over geestelijke groei wil ik dieper ingaan op de vraag waar deze bekering ons uiteindelijk zal brengen. “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is binnen in u.” Allereerst iets over dat koninkrijk der hemelen dat volgens Jezus […]

Categorieën
Diversen

De twee stemmen in ons hoofd

Kan jouw godsbeeld wel een positieve boost gebruiken? Lees dan deze blog. Met deze blog wil ik je helpen om af te rekenen met een negatief godsbeeld. De kans is groot dat er tijdens het lezen een stemmetje in je hoofd opdoemt dat alles wat ik in deze blog schrijf in twijfel zal gaan trekken. […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Christus was ook de Redder van Jezus van Nazareth

Christus is het Licht der wereld (Genesis 1:3). Niet Jezus van Nazareth, maar Christus, het Lam van God, geslacht vanaf de grondlegging der wereld (Openbaring 13:8), is de Redder van de wereld. Jezus was zich na zijn doop in de Jordaan de Christus ten volle bewust geworden. Christus was namelijk ook de Redder van Jezus […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Van Zon-Licht naar stof der aarde en weer terug

Met deze mysterieuze titel voor een blog, heb ik in één zin zowel het scheppingsproces als het verzoeningsproces van God willen samenvatten. De uitwerking van Gods Masterplan. “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Romeinen 11:36) God woont in een ontoegankelijk Licht. […]