Categorieën
Reformatie

Hervormingsdag 2020

De christelijke kerk is dringend toe aan een nieuwe Reformatie – Een noodkreet vanuit mijn hart Vandaag, 31 oktober 2020, is het Hervormingsdag, de dag dat we als christelijke kerk de start van de Reformatie – ruim 500 jaar – geleden herdenken. De wereld staat in brand. Nederland BV is nagenoeg failliet. De nood achter […]

Categorieën
Koninkrijk

Ellende – verlossing – dankbaarheid

“Want de droefheid naar Gods wil brengt een onberouwelijke bekering tot behoudenis, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” (2 Korintiërs 7:10) Zondekennis is noodzaak om tot verlossing te komen. Maar om wat voor zondekennis gaat het dan? Een diep schuldgevoel over onze zonden? Nee, dat is de droefheid van de wereld, die de […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het roer in de christelijke kerk moet radicaal om

We leven in een wereld die steeds onmenselijker wordt. Een wereld waarin we het normaal moeten vinden dat mensen alleen de dokterskamer in moeten voor een slechtnieuwsgesprek, waar mensen nagenoeg alleen moeten sterven, waar afscheid nemen van overledenen en begrafenissen maar in een zeer beperkte kring mag plaatsvinden. Maar ook waar vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorten […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Genade, niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis.

De theologie van verzoening door voldoening (de zogenoemde satisfactieleer) heeft er tot op heden voor gezorgd dat de schepping nog steeds gebukt gaat onder de vloek van zonde en dood. Deze visie op het kruis houdt de vloek in stand, omdat zij gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. Het komt neer op […]

Categorieën
Koninkrijk

De mens is aan zet!

De Zaaier heeft het zaad van het koninkrijk van God gezaaid. Het Christus-zaad is gezaaid in de fysieke akker van de aarde, de zichtbare schepping. Christus is alles en in allen. Zolang het Christus-zaad echter niet opkomt en gaat groeien en bloeien, zal het koninkrijk van God niet zichtbaar worden op aarde. De vloek van […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Eeuwig Leven in plaats van lichamelijk sterven

We leven in een tijd waarin de hele wereld alles op alles zet om de dood van het fysieke leven van mensen zolang mogelijk uit te stellen. De mens is geboren om te leven. Hoe natuurlijk we de fysieke dood ook mogen zijn gaan vinden, het is en blijft onnatuurlijk. De dood hoort niet bij […]

Categorieën
Koninkrijk

Zo kennen wij van nu aan niemand naar het vlees

Het systeem van ‘deze wereld’ (het rijk der duisternis) is gebaseerd op het toepassen van de kennis van goed en kwaad. Hierdoor is de schepping onder de vloek van zonde en dood terechtgekomen. De mens is de enige op aarde die de schepping van deze vloek kan bevrijden. En dat komt door Christus in ons, […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De noodzaak van een nieuwe Reformatie

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” (Genesis 1:1,2) Is het je wel eens opgevallen dat voordat er ook maar iets op aarde geschapen was, de duisternis er al was? De […]