Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Over een goede en blijde boodschap gesproken

Christus is de Koning van het koninkrijk van het Licht. Christus zal door de hele schepping heen tot leven gaan komen. “Christus, het waarachtige licht dat ieder mens, komende in de wereld, verlicht.” (Genesis 1:3; Johannes 1:9) Christus kwam tot leven in / door Jezus van Nazareth. Jezus stelde Christus ten volle present in deze […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Reformatie

Boekentip: Spiritueel Bijbellezen van Richard Rohr

Wij zijn net zo Christus als Jezus van Nazareth dat was! Wow, dankjewel Richard Rohr!Wat een herkenning vind ik in de theologie van deze man en hoe blij kun je zijn met de vertaling van een klein boekje. Citaat: “Jezus aarzelde nooit zichzelf ‘Gods zoon’ te noemen, of te laten noemen. In dat opzicht hebben […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Eeuwigheid kent geen begin en geen eind

Verreweg de meeste christenen verwachten het ‘echte’ koninkrijk van God (de hemel) pas na dit leven. Het leven hier op aarde is – hoe mooi we het misschien ook kunnen maken – slechts een voorproefje op de eeuwigheid, die ergens in de toekomst zou liggen. In ons fysieke vergankelijke lichaam hebben we nu eenmaal geen […]

Categorieën
Reformatie

De rol van de kerk in de samenleving

De christelijke kerk heeft nog nauwelijks invloed in de samenleving. Kerken en gemeenten worstelen al langere tijd vooral met zichzelf, hetgeen door de komst van het corona-virus nog duidelijker is geworden. Dat klinkt nogal dramatisch, maar het hoeft op zich geen probleem te zijn. Als door een grondige herbezinning gelovigen weer dusdanig opgebouwd gaan worden, […]

Categorieën
Koninkrijk

Het evangelie van het koninkrijk is kinderlijk eenvoudig

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” (Romeinen 10:17) “En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het koninkrijk van God is binnen in u.” (Lukas 17:21) Het woord van Christus is het koninkrijk van God dat binnen in ons is. Christus […]

Categorieën
Diversen Reformatie

Een persoonlijk verhaal op mijn 51e verjaardag

Vandaag ben ik 51 jaar geworden. Daarmee is het jaar waarin ik VIJFTIG was ten einde. Maar wat een jaar is dat geweest! Ik wil daar graag iets over vertellen. Voordat ik dat doe, geef ik een inkijkje in hoe mijn (geestelijke) leven is verlopen voordat ik VIJFTIG werd. Als jonge tiener, begin middelbare school, […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Het ging Jezus om bevrijding en niet om de vergeving van zonden

Het thema dat als een rode draad door het oude testament loopt is bevrijding. Ik noem een aantal voorbeelden. In de moederbelofte wordt beloofd dat we bevrijd zullen worden van de invloed van de slang. Noach en de zijnen werden bevrijd uit een wereld waarin het kwaad de overhand had gekregen. Jozef kwam vrij na […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn hoort in nieuwe zakken

De auteurs van het nieuwe testament in de Bijbel wandelden in de Geest, leefden in het volle bewustzijn van Christus (mind of Christ). Hun geweten (het bewustzijn) was volledig gereinigd van dode werken (het oordelen en veroordelen op basis van de kennis van goed en kwaad). Vanuit deze belevingswereld schreven zij hun brieven en geschriften. […]

Categorieën
Koninkrijk

Toekomstvisie

De geschiedenis van het Hebreeën-volk in de Bijbel bestaat grofweg uit drie fasen. 1) de periode onder het oude verbond ingegaan met de wetgeving op de Sinaï; 2) de periode onder het nieuwe verbond als gevolg van de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk door Jezus van Nazareth, waardoor zijn volgelingen met Pinksteren tot […]

Categorieën
Koninkrijk

De weg naar verlossing!

Te midden van alle verwarring in de wereld, waardoor de meeste mensen vol angst en zonder hoop leven, is de weg van onze verlossing de enige weg tot ware Rust en Vrede. Door onze natuurlijke geboorte (geboorte uit water) is ons bewustzijn verduisterd. Dit gebeurt bij iedereen. Het doel hiervan is dat we onszelf eerst […]