Categorieën
Diversen

Door lijden tot heerlijkheid

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en Geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.” (Hebreeën 4:12) De enige weg waarlangs we tot ons doel kunnen komen is onze persoonlijke weg langs […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Jij draagt de sleutels van het Koninkrijk

De christelijke kerk is in verval geraakt. Haar blijde boodschap van hoop en verwachting voor deze aarde en de hele schepping klinkt nauwelijks meer. De relevantie van de kerk in Nederland is nihil. We zijn hooguit een randverschijnsel met een kleine rol in de marge. Het lijkt wel of de gemeente op zand is gebouwd […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

‘Verzoening-door-voldoening’: de ultieme mix van het oude – met het nieuwe verbond

De afgelopen tijd hebben meerdere mensen (vanuit het buitenland) onderwijs in Nederland gegeven over de verbonden in de Bijbel. In een land als Nederland, met haar calvinistische achtergrond, is dit onderwijs van groot belang. Het op de juiste manier verstaan van het evangelie van het Koninkrijk staat of valt met name met het begrijpen van […]