Kernwaarden

Onze Kernwaarden waar onze visie en missie op zijn gebaseerd.

God verlangt geen (zond)offers om ons genadig te kunnen zijn en al zeker geen mensoffer. (Psalmen 40:6; Jesaja 11:1; Jeremia 7:22-24; Amos 5:21; Hosea 6:6)

Het evangelie van het koninkrijk is de blijde boodschap van volledige bevrijding van de vloek van zonde en dood. (Lukas 4:18,19; Efeziërs 1:13,14)

De jonge wijn van het koninkrijk dient in nieuwe zakken te worden geschonken. (Lukas 5:37,38)

We wandelen pas werkelijk in de Geest, zodra we niemand meer veroordelen. (Jesaja 58:9,10; 2 Korintiërs 5:17)

Jezus van Nazareth heeft het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. (Romeinen 8:11, 18-21; 1 Korintiërs 15:53,54; 2 Timoteüs 1:10)

We hebben ons fysieke lichaam van vlees en bloed niet ontvangen om het te laten sterven, maar om erdoor opgenomen te worden in heerlijkheid. (2 Korintiërs 3:18; 2 Korintiërs 5:4,5; Filippenzen 3:21)

Klik hier om te zien hoe onze droom er in de praktijk uit zou kunnen zien.