Online cursus – Uit God, door God en tot God

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al langere tijd verlangen naar het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde. Het kan aan ons gaan knagen als we na lang bidden en geloven er nog maar zo weinig van zien.

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.” (Spreuken 13:12).

De belangrijkste oorzaak van het weinig of niet zichtbaar worden van het koninkrijk van God in ons leven ligt bij ons zelfbeeld. Zolang wij ons onze koninklijke waardigheid niet bewust zijn en ons blijven identificeren met een (geredde) zondaar, kan het koninkrijk van God niet zichtbaar worden op aarde. Onze binnenwereld is namelijk bepalend voor wat wij in onze buitenwereld waarnemen. 

In deze cursus staan we uitgebreid stil bij het verband tussen een gezond, positief en Bijbels zelfbeeld (onze binnenwereld) en het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde (onze buitenwereld). We zullen dit doen aan de hand van de drie belangrijkste levensvragen:

1. Waar kom ik vandaan? (les 1)
2. Waarvoor ben ik hier? (les 2)
3. Waar ga ik naar toe? (les 3)

Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen nemen we Romeinen 11:36 als uitgangspunt.

1. Uit God;
2. door God;
3. tot God.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor de cursus? Stuur dan een bericht via de Contactpagina op onze website.

Na de aanmelding ontvang je van ons inloggegevens, waarmee je de cursus vrijblijvend en in je eigen tempo kunt volgen. Aan het eind van iedere les staan een aantal vragen en een opdracht die je helpen bij de verwerking van de lesinhoud. Desgewenst mag je de antwoorden op deze vragen naar ons doorsturen, zodat we er feedback op kunnen geven. Eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de lessen kun je ook naar ons toesturen. Een persoonlijk gesprek waarin we doorpraten over de inhoud van de lessen behoort ook tot de mogelijkheden. Verdere aanwijzingen volgen aan het eind van iedere les.

Er wordt vooraf geen bedrag voor de cursus gerekend. We geloven in het Bijbelse principe dat de arbeider zijn loon waard is. Je mag achteraf zelf – naar draagkracht – bepalen wat het je waard is geweest.

Klik hier om naar les 1 te gaan.