Way of Grace Inspiratiedag / -dagdelen op aanvraag

Een dag (of drie dagdelen) vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs!

Is het jouw verlangen om tot een diepe(re) openbaring van Christus in je binnenste te komen, zodat het Licht van Christus uitbundig gaat schijnen in je eigen leven en in jouw omgeving?

Nodig ons dan uit voor een Way of Grace Inspiratiedag. Als jij een locatie regelt bij jou in de buurt en zorgt voor een aantal mensen die belangstelling hebben, dan komen wij de Inspiratiedag op jouw locatie verzorgen. Dit kan zijn voor kerkenraden en oudstenraden, maar ook voor bijbelstudiegroepen of gewoon met een aantal belangstellenden die voor deze gelegenheid bij elkaar komen. We bieden de Inspiratiedag ook aan in de vorm van drie avonden (of andere dagdelen). In overleg is er veel mogelijk.

Wereldwijd zijn er steeds meer christenen die door een zogenoemde fase van ‘deconstruction’ gaan. Mensen die christelijk zijn opgevoed en voorheen vol passie hun christelijke geloof hebben beleden, maar die steeds meer vragen hebben gekregen bij de grote christelijke dogma’s. Thema’s die hierbij doorgaans een rol spelen zijn ‘verzoening door voldoening’, hemel en hel, universalisme en het preterisme (toekomstvisie). Het loslaten van christelijke dogma’s kunnen een ontheemd gevoel geven. Je voelt je niet meer thuis in de kerk of gemeente of op de Bijbelkring waar je komt (of kwam). Je wilt misschien wel in God blijven geloven, maar weet niet goed wat je nu wel of niet meer moet geloven. Je mist de vastigheid en de hoop en verwachting die je vroeger had.

Wij hebben dit proces ook doorgemaakt en zijn op den duur volledig afgehaakt. We geloofden nog wel in God, als de Bron van onvoorwaardelijke liefde, maar verder deden we praktisch gezien niets meer aan ons geloof. Enerzijds voelde het als een bevrijding, maar anderzijds ook als leeg en zonder verwachting voor de toekomst. Na zeven jaar kwam hier door een bijzondere geestelijke ervaring verandering in. We hebben onze passie in het christelijke geloof en de christelijke kerk teruggevonden, maar vanuit een geheel nieuw perspectief. Wij zijn hier zo enthousiast over geworden, dat we ons hernieuwde geloof en onze passie graag met anderen, die eenzelfde proces van geloofstransitie doormaken of doorgemaakt hebben, delen. We doen dit door Way of Grace Inspiratiedagen te houden.

Tijdens een Inspiratiedag (of de drie avonden) staan we stil bij wat het goede nieuws (evangelie) van het koninkrijk van God voor ons nu betekent. We behandelen ook een aantal grote christelijke kernthema’s, zoals de ‘zondeval’, kruis en opstanding, verlossing, hoop en verwachting.

Er zullen drie inspiratieblokken zijn, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Blok/avond 1: Incarnationeel wereldbeeld en ons bewustzijn;
Blok/avond 2: Jezus, Christus en het kruis;
Blok/avond 3: De ‘val’ en de weg van verlossing.

Er zal ruimte worden geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs.

Heb je belangstelling om een Way of Grace Inspiratiedag of een serie van drie Inspiratieavonden in jouw kerk / gemeente of voor jouw vriendengroep / bijbelstudiegroep te organiseren? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.