Way of Grace Inspiratiedag / -dagdelen op aanvraag

Een dag (of drie dagdelen) vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs!

Is het jouw verlangen om tot een diepe(re) openbaring van Christus in je binnenste te komen, zodat het Licht van Christus uitbundig gaat schijnen in je eigen leven en in jouw omgeving?

Nodig ons dan uit voor een Way of Grace Inspiratiedag. Als jij een locatie regelt bij jou in de buurt en zorgt voor een aantal mensen die belangstelling hebben, dan komen wij de Inspiratiedag op jouw locatie verzorgen. Dit kan zijn voor kerkenraden en oudstenraden, maar ook voor bijbelstudiegroepen of gewoon met een aantal belangstellenden die voor deze gelegenheid bij elkaar komen. We bieden de Inspiratiedag ook aan in de vorm van drie avonden (of andere dagdelen). In overleg is er veel mogelijk.

Wij geloven in een samenleving waarin steeds meer mensen als koninklijke priesters in de Geest gaan wandelen. Om in de Geest te wandelen, hebben we een openbaring van Christus in ons binnenste nodig. Oude denkpatronen, gebaseerd op de kennis van goed en kwaad, zorgen voor een bedekking / sluier, waardoor een diepe(re) openbaring van Christus in ons leven uitblijft. Het gevolg is dat we vaak weer terugvallen in oude (denk-)patronen, waardoor de vrucht, gaven en de kracht van de Geest (weer) minder zichtbaar worden in ons leven dan we zouden willen. Willen we als christelijke kerk diepgaande en blijvende vrucht zien op de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, dan hebben we allereerst zelf een diepe(re) openbaring van Christus nodig. De boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken, zoals Jezus en Paulus deze verkondigden, leidt tot deze openbaring.    

Tijdens de Inspiratiedag zullen we uitgebreid stilstaan bij de inhoudelijke kant van deze boodschap. Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn), dat geheel vrij is van het zuurdesem van de wet (in nieuwe zakken). Je kunt het zien als een ‘stoomcursus’ in vernieuwing van denken. Het programma van de Inspiratiedag bestaat uit drie inspiratie-blokken. Op de Inspiratieavonden komen deze blokken per avond aan bod. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Blok/avond 1) het ‘nieuwe’ wereldbeeld, de geestelijke wereld en ons bewustzijn;
Blok/avond 2) de ‘val’ van de mens en de weg naar verlossing;
Blok/avond 3) de bijzondere tijd waarin we leven en wandelen in de Geest.

Er zal genoeg ruimte worden geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs.

Heb je belangstelling om een Way of Grace Inspiratiedag of een serie van drie Inspiratieavonden in jouw kerk/gemeente of voor jouw vriendengroep/bijbelstudiegroep te organiseren? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.