Way of Grace Inspiratiedag / -dagdelen op aanvraag

Een dag (of drie dagdelen) vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend onderwijs!

Is het jouw verlangen om tot een diepe(re) openbaring van Christus in je binnenste te komen, zodat het Licht van Christus uitbundig gaat schijnen in je eigen leven en in jouw omgeving?

Nodig ons dan uit voor een Way of Grace Inspiratiedag. Als jij een locatie regelt bij jou in de buurt en zorgt voor een aantal mensen die belangstelling hebben, dan komen wij de Inspiratiedag op jouw locatie verzorgen. Dit kan zijn voor kerkenraden en oudstenraden, maar ook voor bijbelstudiegroepen of gewoon met een aantal belangstellenden die voor deze gelegenheid bij elkaar komen. We bieden de Inspiratiedag ook aan in de vorm van drie avonden (of andere dagdelen). In overleg is er veel mogelijk.

Wij geloven in een samenleving waarin het koninkrijk van God en de gerechtigheid van dat koninkrijk steeds meer zichtbaar gaan worden. Dit wordt alleen werkelijkheid als steeds meer mensen zich bewust worden van hun Christus-identiteit en vandaaruit gaan leven. Paulus omschrijft deze staat van bewustzijn als in Christus en het leven dat daarbij hoort als wandelen in de Geest.

De grootste tegenstander van deze manier van leven is ons vleselijke denken, hetgeen wordt veroorzaakt door onze identificatie met de zogenoemde oude mens (het vlees). Ons vleselijke denken vormt een bedekking, waardoor we ons niet bewust (kunnen) worden van onze Christus-identiteit. Het gevolg is dat we vaak weer terugvallen in oude (denk-)patronen, waardoor de vrucht, gaven en de kracht van de Geest minder zichtbaar worden in ons leven dan we zouden willen.

De remedie is vernieuwing van ons denken. Een mind-shift van een mind of flesh naar de mind of Christ. Deze verandering raakt de verkondiging van het evangelie. Zolang we de boodschap van het koninkrijk in oude zakken schenken, gaan we deze blijvende en diepgaande verandering niet meemaken. Daarvoor zullen we de jonge wijn van het koninkrijk in nieuwe zakken moeten schenken.

Tijdens de Inspiratiedag zullen we uitgebreid stilstaan bij de inhoudelijke kant van deze boodschap. Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn), dat geheel vrij is van het zuurdesem van de wet (in nieuwe zakken). Je kunt het zien als een ‘stoomcursus’ in vernieuwing van denken. Het programma van de Inspiratiedag bestaat uit drie inspiratie-blokken. Op de Inspiratieavonden komen deze blokken per avond aan bod. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Blok/avond 1) het ‘nieuwe’ wereldbeeld, de geestelijke wereld en ons bewustzijn;
Blok/avond 2) de ‘val’ van de mens en de weg naar verlossing;
Blok/avond 3) wandelen in de Geest en de bijzondere tijd waarin we leven.

Er zal genoeg ruimte worden geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs.

Heb je belangstelling om een Way of Grace Inspiratiedag of een serie van drie Inspiratieavonden in jouw kerk / gemeente of voor jouw vriendengroep / bijbelstudiegroep te organiseren? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.