Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De bediening der verzoening

Deze blog is bedoeld voor iedereen die zich op welke manier dan ook geroepen weet om de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. Aan de hand van 2 Korintiërs 5:16-18 wil ik laten zien hoe wij de ‘verzoening door Christus’ volgens Paulus zouden moeten toedienen. “Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De kosmische wedergeboorte

Paulus merkte het in zijn tijd al op, de schepping zucht in al haar delen en ze is in barensnood. “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Romeinen 8:22) Zoals de natuurlijke mens tot wedergeboorte moet komen, uit God geboren moet worden, zo […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het bolwerk van de gereformeerde theologie

Mij werd onlangs gevraagd waarom we ons als Way of Grace zo tegen de zogenoemde satisfactieleer (verzoening door voldoening) verzetten. Verzoening door voldoening is het hart gaan vormen van de gereformeerde theologie. De gereformeerde theologie is een dichtgetimmerde constructie waar eeuwenlang aan gebouwd is en die zijn oorsprong vind in de leer van de erfzonde. […]

Categorieën
Reformatie

De noodzaak van een nieuwe Reformatie

De CHRISTelijke kerk ligt er bij als een dal vol dorre doodsbeenderen. Wil zij weer relevant worden in de samenleving dan zal zij moeten terugkeren naar haar roots. Het levende Water van de Geest zal het dorre land doen herleven! Het Licht van CHRISTus zal het verduisterde bewustzijn gaan verlichten! Het reinigende vuur van God […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Hemelvaart, opname en wederkomst

De weg naar verlossing van de vloek van zonde en dood, zoals we deze in de Bijbel vinden, is een natuurlijk proces zonder bovennatuurlijk ingrijpen van God. Als het een bovennatuurlijk ingrijpen van God zou zijn, dan zou dat betekenen dat God los van zijn schepping zou bestaan en alleen van buitenaf zou kunnen ingrijpen. […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar is God(s Geest) gebleven?

“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.” (1 Korintiërs 12:7) Hoewel ik geloof dat de Geest van God ook buiten de kerkmuren werkt, beperk ik mij in deze blog tot de christelijke kerk in Nederland. Waarin onderscheiden wij ons als christenen in de huidige wereld? Hoe komt […]