Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Blijf weg bij de boom van kennis van goed en kwaad

God woont in een ontoegankelijk LICHT en in God is gans geen duisternis. God is dan ook volmaakt GOED en volmaakte LIEFDE! “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Er is […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Eeuwig leven vanuit het hier en nu, is dat mogelijk?

Een korte noot vooraf. Het is een vrij lange blog geworden. Eeuwig leven vanuit het hier en nu, zonder eerst te sterven, dat vraagt uiteraard om de nodige uitleg, vandaar. Ik vermoed dat als ik een enquête zou houden met de vraag of mensen het volmaakte eeuwige leven zouden willen ontvangen, zonder eerst te hoeven […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Geestelijke groei is groei in Bewustzijn

Onlangs schreef ik een blog over de bekering, waar Jezus zijn volgelingen toe opriep. Met deze (vervolg)blog over geestelijke groei wil ik dieper ingaan op de vraag waar deze bekering ons uiteindelijk zal brengen. “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is binnen in u.” Allereerst iets over dat koninkrijk der hemelen dat volgens Jezus […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Bijbelse psychologie

Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewuste van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewuste heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven, zonder dat we het ons bewust zijn. Zo zouden negatieve ervaringen en emoties vanuit het verleden ervoor kunnen zorgen dat we in het dagelijks leven […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Paulus’ visie op verzoening (katallasso)

Voor de meeste christenen draait het christelijk geloof om de verzoening die Jezus van Nazareth door zijn kruisdood tot stand zou hebben gebracht. Men spreekt daarbij over ‘verzoening door voldoening’. De gedachte achter deze opvatting is dat de relatie tussen God en mens door de zonden van de mens zou zijn verbroken. God kan niet […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad alle ellende op de wereld heeft veroorzaakt, dan kan een ‘evangelie’ dat gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van vergeving van zonden) de ellende op de wereld […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Bevrijding van zonde in plaats van vergeving van zonden

Het thema dat als een rode draad door het oude testament loopt is bevrijding. Ik noem een aantal voorbeelden. In de moederbelofte wordt beloofd dat we bevrijd zullen worden van de invloed van de slang. Noach en de zijnen werden bevrijd uit een wereld waarin het kwaad de overhand had gekregen. Jozef kwam vrij na […]

Categorieën
Bijbelstudie

Ons lichaam als tempel van Gods Geest

Paulus noemt het lichaam van de mens een tempel van de Geest van God. “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” (1 Korintiërs 3:16) Het woord ‘tempel’ is de vertaling van het Griekse ‘naos’. ‘Naos’ heeft alleen betrekking op het vaste gebouw van de tempel, zonder […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

De beste wijn is voor het laatst bewaard!

Het eerste wonder dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde verricht heeft is water veranderen in wijn. De feestgangers verbaasden zich erover dat de ceremoniemeester de beste wijn voor het laatst had bewaard, omdat dit niet gebruikelijk was. “En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van […]