Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

De kosmos verzoend met God

“God is in Christus de kosmos met Zichzelf verzoenende, door niet te rekenen met de val, maar door het Woord der verzoening in ons te leggen.” (2 Korintiërs 5:19) Dit is een vrije vertaling vanuit het Grieks die meer recht doet aan wat Paulus bedoelde, dan de gangbare vertalingen die we tot onze beschikking hebben. […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Misinterpretatie van het begrip ‘zonde’

Het begrip ‘zonde’ is in de loop van de kerkgeschiedenis een eigen leven gaan leiden. Hetzelfde geldt voor begrippen als ‘hel’, ‘gerechtigheid’ en ‘verzoening’. Veel christenen associëren het begrip ‘zonde’ vooral met morele misstanden waarvoor we vergeving moeten ontvangen om gered te worden. Ze geloven vervolgens in Jezus die voor de vergeving als een zondoffer […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Reformatie

Is Christus de achternaam van Jezus van Nazareth?

De meeste christenen zullen bij het horen van het begrip Christus gelijk aan Jezus van Nazareth denken. En daar valt zeker wat voor te zeggen! Toch missen we de kern van het evangelie als we Christus en Jezus als synoniemen van elkaar zien, alsof het bij Christus per definitie om de persoon van Jezus van […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De dood en opstanding van Christus

De dood en opstanding van Christus gaan zoveel dieper dan het zogenoemde bovennatuurlijke wonder van de lichamelijke opstanding uit de dood van Jezus van Nazareth. De dood en opstanding van Christus is een (voor de volle 100%) natuurlijk wonder dat in het leven van Jezus van Nazareth, de man van vlees en bloed, heeft plaatsgevonden. […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

De heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

“7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het verschil tussen ‘Christus in ons’ en ‘in Christus’ zijn

Een opmerking vooraf. Wil je de kern van het evangelie van Christus begrijpen en in de kracht van de Geest gaan wandelen, zorg dan dat je je deze blog eigen maakt. Lees hem aandachtig en als je er vragen over hebt, voel je dan vrij om ze te stellen! Dat kan onder dit bericht of […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam

Ons lichaam is een tempel van de Geest, zegt Paulus (1 Korintiërs 3:16 en 6:19). In het Grieks gebruikt hij voor tempel het woordje ‘naos’, dat is alleen het tempelgebouw, waarin het heilige en het heilige der heiligen zich bevinden. De voorhof bevindt zich dus niet in ons lichaam, maar vormt de buitenkant, datgene wat […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Het boek Ester ontvouwt Gods toekomstplannen

Ik hoorde onlangs een preek over Ester, het Bijbelboek waarin God niet lijkt voor te komen. Dwars door de uitleg van de spreker heen, begon ik het grotere plaatje te zien, dat zich in het boek Ester lijkt te ontvouwen. Als Way of Grace geloven we dat de weg naar verlossing die de Bijbel ons […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Blijf weg bij de boom van kennis van goed en kwaad

God woont in een ontoegankelijk Licht en in God is gans geen duisternis. God is dan ook volmaakt goed en volmaakte liefde! “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Er is […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Eeuwig Leven vanuit het hier en nu, is dat mogelijk?

Een korte noot vooraf. Eeuwig leven vanuit het hier en nu zonder eerst te sterven, vraagt uiteraard om de nodige uitleg en onderbouwing. Zodoende heeft deze blog meer de vorm van een studie aangenomen. Allereerst zet ik een paar teksten op een rijtje waarin ons het eeuwige leven wordt beloofd. Het is Johannes, de discipel […]