Categorieën
Reformatie

Een diepere openbaring van Gods liefde en genade

Wij zien veel (jonge) christenen van het ene geestelijke hoogtepunt naar het andere geestelijke hoogtepunt gaan en tussen die piekmomenten steeds weer naar ‘beneden’ zakken. Diepgaande – en daarmee ook blijvende – verandering lijkt maar aan enkelingen te zijn gegeven. De overgrote meerderheid blijft op zoek naar plaatsen en gelegenheden waar de zalving van Gods […]

Categorieën
Koninkrijk

Van Brein naar Bewustzijn

Ons lichaam van vlees en bloed vormt een antenne voor het ontvangen van openbaring van Christus. Paulus zegt dat ons lichaam een tempel van de heilige Geest is. Dat wil zeggen dat ons lichaam een woonplaats is van Gods Geest. Hoewel dit een schitterend beeld is, is het eigenlijk nog te beperkt. Ons hele lichaam […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

De kosmos verzoend met God

“God is in Christus de kosmos met Zichzelf verzoenende, door niet te rekenen met de val, maar door het Woord der verzoening in ons te leggen.” (2 Korintiërs 5:19) Dit is een vrije vertaling vanuit het Grieks die meer recht doet aan wat Paulus bedoelde, dan de gangbare vertalingen die we tot onze beschikking hebben. […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Misinterpretatie van het begrip ‘zonde’

Het begrip ‘zonde’ is in de loop van de kerkgeschiedenis een eigen leven gaan leiden. Hetzelfde geldt voor begrippen als ‘hel’, ‘gerechtigheid’ en ‘verzoening’. Veel christenen associëren het begrip ‘zonde’ vooral met morele misstanden waarvoor we vergeving moeten ontvangen om gered te worden. Ze geloven vervolgens in Jezus die voor de vergeving als een zondoffer […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Een Bijbelse weerlegging van ‘verzoening door voldoening’

De laatste tijd zijn er op Cvandaag meerdere artikelen verschenen waarin er een pleidooi gevoerd werd voor het evangelie van vergeving van zonden, ook wel ‘verzoening door voldoening’ genoemd. Zowel vanuit de kerkelijk-traditionele hoek als uit de evangelisch-charismatische hoek. Dr. Gert A. van den Brink, Dr. Wim Dekker, Dr. Teun van der Leer, Prof. Dr. […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Beschermd: Nieuwsbrief (4) Peter en Petra Overduin

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.