Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

De weg die naar het licht leidt

Er is een behoorlijke groep christenen die gelooft dat Trump uiteindelijk als winnaar van de verkiezingen uit de bus gaat komen en zij bidden en vasten daarvoor met internationale gebedsgroepen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun gebeden verhoord gaan worden en dat Trump op zijn post zal blijven. Er is ook een groeiende groep christenen […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Christus was ook de Redder van Jezus van Nazareth

Christus is het Licht der wereld (Genesis 1:3). Niet Jezus van Nazareth, maar Christus, het Lam van God, geslacht vanaf de grondlegging der wereld (Openbaring 13:8), is de Redder van de wereld. Jezus was zich na zijn doop in de Jordaan de Christus ten volle bewust geworden. Christus was namelijk ook de Redder van Jezus […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Genade, niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis.

De theologie van verzoening door voldoening (de zogenoemde satisfactieleer) heeft er tot op heden voor gezorgd dat de schepping nog steeds gebukt gaat onder de vloek van zonde en dood. Deze visie op het kruis houdt de vloek in stand, omdat zij gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. Het is kwaad met […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom liet Jezus zich kruisigen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de enige reden waarom Jezus zich heeft laten kruisigen is om de diepste duisternis op aarde aan het licht te brengen, zodat wij er mee zouden kunnen afrekenen. De diepste duisternis in de mens bestaat uit veroordeling op grond van de kennis van goed en […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Het Onze Vader

Het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft te bidden is een gebed om geestelijke groei. De groei in het bewustzijn van de mens vanuit de duisternis op aarde (de zichtbare wereld) via het koninkrijk van het Licht naar het koninkrijk van God in de hemel (de onzichtbare wereld). Het is een gebed van alle […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Wat kunnen wij doen aan het drama van Moria op Lesbos?

Ik las zojuist een artikel op CIP over de reactie van een aantal christenen op het beleid van de overheid om maar honderd vluchtelingen op te nemen. In eerste instantie las ik de verontwaardigde reacties van diverse christelijke BN’ers met instemming. Hoe haalt de overheid het in haar hoofd om nu maar honderd vluchtelingen op […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Over een goede en blijde boodschap gesproken

Christus is de Koning van het koninkrijk van het Licht. Christus zal door de hele schepping heen tot leven gaan komen. “Christus, het waarachtige licht dat ieder mens, komende in de wereld, verlicht.” (Genesis 1:3; Johannes 1:9) Christus kwam tot leven in / door Jezus van Nazareth. Jezus stelde Christus ten volle present in deze […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Reformatie

Boekentip: Spiritueel Bijbellezen van Richard Rohr

Wij zijn net zo Christus als Jezus van Nazareth dat was! Wow, dankjewel Richard Rohr!Wat een herkenning vind ik in de theologie van deze man en hoe blij kun je zijn met de vertaling van een klein boekje. Citaat: “Jezus aarzelde nooit zichzelf ‘Gods zoon’ te noemen, of te laten noemen. In dat opzicht hebben […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De waarheid van / over Christus

“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de heilige Geest in u woont? … Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” (1 Korintiërs 3:16,17b) Paulus noemt ons fysieke lichaam een tempel van de Geest. Ons lichaam is volgens Paulus heilig en hij roept ons zelfs op om God met […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Een profetisch woord voor de kerk in Nederland anno 2020

Capelle aan den IJssel, 9 juli 2020 “Want het is nu de tijd, dat het ‘oordeel’ (gericht op herstel!) begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal dan ONS einde zijn als WIJ ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God?” (1 Petrus 4:17) Al enige tijd vraag ik mij af waarom […]