Studie – Gods Masterplan

Inleiding
Om God te ‘kennen’ zullen we voorbij ons denken (meta-noia) moeten gaan. De christelijke theologie (met name de westerse) is sterk gericht op rationele overtuigingen. Die overtuigingen kunnen zo belangrijk voor ons worden, dat ze een sta in de weg gaan vormen om God werkelijk te ‘kennen’. Ze beletten ons om onze binnenkamer – het heilige van de tempel van ons lichaam – binnen te gaan en daar Christus te ontmoeten. Theologie zou er juist op gericht moeten zijn om die weg naar binnen, de mystieke weg, te gaan.

In deze vijfdelige studie geef ik mijn theologische visie op het plan van God met de mensheid. Deze visie is het resultaat van een jarenlange persoonlijke zoektocht naar de kern van de boodschap die Jezus van Nazareth heeft verkondigd. De rode draad binnen deze visie is voor mij persoonlijk dermate bevestigd, dat ik het via deze weg wereldkundig maak. Onze verlossing is gelegen in de volle openbaring van Christus in ons binnenste (bewustzijn). Het doel van deze studie is niet om allerlei nieuwe dogma’s te creëren, maar om ons denken dermate te vernieuwen dat we tot deze diepe(re) openbaring van Christus komen. Alle inzichten die ik in deze studie onder woorden breng zijn bijzaak. Kennis zal dan ook teniet gedaan worden, zodra wij tot de volle openbaring van Christus zijn gekomen. Het is mijn gebed dat deze studie daar aan bij zal dragen.

Ik ontvang graag feedback op de inzichten die ik deel. Ik nodig je van harte uit om over de inhoud mee te denken en erover in gesprek te gaan. Dit kan binnen de besloten Facebook groep Gods Masterplan.

Klik hier voor deel 1 van de studie.

Klik hier voor deel 2 van de studie.

Klik hier voor deel 3 van de studie.

Klik hier voor deel 4 van de studie.

Klik hier voor deel 5 van de studie.