Studie – Gods Masterplan

Inleiding
Om God te ‘kennen’ zullen we voorbij ons denken (meta-noia) moeten gaan. De christelijke theologie (met name de westerse) is sterk gericht op rationele overtuigingen. Die overtuigingen kunnen zo belangrijk voor ons worden, dat ze een sta in de weg gaan vormen om God werkelijk te ‘kennen’. Ze beletten ons om onze binnenkamer – het heilige van de tempel van ons lichaam – binnen te gaan en daar Christus te ontmoeten. Theologie zou er juist op gericht moeten zijn om die weg naar binnen, de mystieke weg, te gaan.

In deze vijfdelige studie geef ik mijn theologische visie op het plan van God met de mensheid. Deze visie is het resultaat van een jarenlange persoonlijke zoektocht naar de kern van de boodschap die Jezus van Nazareth heeft verkondigd. De rode draad binnen deze visie is voor mij persoonlijk dermate bevestigd, in zowel woord (leer) als daad (leven), dat ik het aan het ‘papier’ heb toevertrouwd. Dit wil echter niet zeggen dat hiermee het laatste woord erover is gezegd. Ik ontvang dan ook graag feedback op de inzichten die ik deel. Ik nodig je van harte uit om over de inhoud mee te denken en erover in gesprek te gaan. Dit kan binnen de besloten Facebook groep Gods Masterplan.

Klik hier voor deel 1 van de studie.

Klik hier voor deel 2 van de studie.

Klik hier voor deel 3 van de studie.

Klik hier voor deel 4 van de studie.

Klik hier voor deel 5 van de studie.