Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2023: Christus alles in allen

We sluiten – op deze oudejaarsavond – het jaar af met een blog waarin we ons perspectief voor 2023 beschrijven. Het gaat samengevat om twee zinnen van Paulus, die voor ons de kern vormen van de boodschap die we de afgelopen drie jaar hebben verkondigd en die we ook in het nieuwe jaar zullen blijven […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

De heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

“7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een positieve toekomstvisie voor onze aarde en de mensheid

In de afbeelding hieronder vind je een schema waarin een aantal parallellen zijn weergegeven die overeenkomen met de drie stadia van het (collectieve) bewustzijn van de mens(heid). De weg van verlossing loopt vanuit de staat van een verduisterd bewustzijn via het Christusbewustzijn naar het Godsbewustzijn. We zullen deze weg zowel persoonlijk en als collectieve mensheid […]

Categorieën
Diversen

Eindejaarsgroet 2022

“Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.” (Johannes 1:9) Kerst is het feest waarop we als christenen vieren dat Jezus van Nazareth – ruim 2000 jaar geleden – in Bethlehem werd geboren. Hoe mooi en romantisch het verhaal van het kindje in de kribbe ook mag zijn, willen we werkelijk […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

De universele weg van het kruis

Door de val in bewustzijn – die ieder mens van vlees en bloed door de geboorte uit (vrucht)water doormaakt – raken we gevangen onder de vloek van zonde en dood. Deze situatie staat haaks op die van het koninkrijk van God, waarvoor ieder mens bestemd is. Het goede nieuws van het koninkrijk van God is […]