Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam

Ons lichaam is een tempel van de Geest, zegt Paulus (1 Korintiërs 3:16 en 6:19). In het Grieks gebruikt hij voor tempel het woordje ‘naos’, dat is alleen het tempelgebouw, waarin het heilige en het heilige der heiligen zich bevinden. De voorhof bevindt zich dus niet in ons lichaam, maar vormt de buitenkant, datgene wat […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad (als gij daar van eet…) de vloek van zonde en dood tot gevolg heeft gehad, dan kan een boodschap die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Het ging Jezus om bevrijding en niet om de vergeving van zonden

Het thema dat als een rode draad door het oude testament loopt is bevrijding. Ik noem een aantal voorbeelden. In de moederbelofte wordt beloofd dat we bevrijd zullen worden van de invloed van de slang. Noach en de zijnen werden bevrijd uit een wereld waarin het kwaad de overhand had gekregen. Jozef kwam vrij na […]

Categorieën
Diversen

Way of Grace Ontmoetingsdag – 15 juni 2024

Nog een laatste herinnering aan de Way of Grace Ontmoetingsdag die op zaterdag 15 juni a.s. in Ermelo plaatsvindt. De Ontmoetingsdag wordt gehouden in het Buurthuis Ons Huis aan de Zeeweg 100, 3853 LN in Ermelo. De dag begint om 10.30 uur en zal rond 15.00 uur afgelopen zijn. Er is deze dag uiteraard voldoende […]

Categorieën
Koninkrijk

U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.” (Psalmen 126:5) De titel van deze blog komt uit de brief aan de Hebreeën (12:4). Een oproep die zomaar tot gefronste wenkbrauwen kan leiden. Alles is toch genade? Iedereen is toch al gered? Iedereen is al “in Christus”, je hoeft het alleen maar te aanvaarden, meer niet. […]

Categorieën
Reformatie

Mission 2040

Het evangelie (de blijde boodschap) van het koninkrijk van God – dat Jezus van Nazareth zo’n 2000 jaar geleden verkondigde – is kinderlijk eenvoudig. Jezus verkondigde een wereld vol van vreugde, vrede en heelheid, zonder lijden, pijn, verdriet, dood en andere nare dingen. En dat niet ergens voor een verre toekomst in een verre hemel […]

Categorieën
Koninkrijk

Het gaat niet om religie, maar om relatie

Bovengenoemde uitspraak wordt nogal eens gebezigd door christenen. Ze bedoelen dan doorgaans dat het bij religie om de wet gaat en bij relatie om genade. Als we echter naar de betekenis gaan kijken van het begrip religie, dan blijkt dat er nogal wat christenen zijn die zich op bovengenoemde uitspraak beroepen, maar zelf nog behoorlijk […]

Categorieën
Diversen

Inspiratiedagen en Ontmoetingsdag

Lieve mensen, Even een bericht met wat praktische mededelingen. Het aantal deelnemers op de Inspiratiedagen is de laatste maanden minimaal. We hebben daarom besloten om nog één keer een Inspiratiedag en één keer een vervolg-Inspiratiedag te houden. Daarna stoppen we voorlopig met deze dagen. Dus mocht je altijd al een keer (of nog een keer) […]

Categorieën
Koninkrijk

Focus op genezing houdt mensen gevangen in hun verduisterde staat van bewustzijn

De titel van deze blog zal in eerste instantie mogelijk de nodige vragen oproepen. Lichamelijke genezing hoort toch bij het koninkrijk dat Jezus verkondigde? Juist het lichamelijke verval hoort toch bij de duisternis? Jezus ging toch aan het kruis voor onze genezing? De verwarring valt te begrijpen en toch geloof ik dat de stelling 100% […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (9) – Peter en Petra Overduin

Capelle aan den IJssel, 15 februari 2024 Lieve mensen, Hierbij een korte update met een terugblik op de afgelopen maand en een vooruitblik op een paar leuke en mooie zaken. Het begin van dit jaar hebben we ons vooraf iets anders voorgesteld dan dat het is verlopen. Op maandag 15 januari j.l. heeft Petra een […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (8) – Fijne feestdagen en een gezond en hoopvol 2024

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik (het ego), maar Christus leeft door / als mij.” (Galaten 2:20) Lieve mensen, Hierbij nog een laatste bericht van ons dit jaar. We zijn inmiddels allebei een paar maanden voor 24 uur per week aan het werk. Het bevalt ons […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Transcendentie en immanentie; theïsme, panentheïsme en pantheïsme

Naar aanleiding van mijn posts en blog krijg ik geregeld vragen waarin bovengenoemde begrippen worden gebruikt. Zodoende hierbij een uitleg over welke plaats deze begrippen in mijn visie op het koninkrijk van God hebben. Alles staat of valt met de staat van bewustzijn van de mens. Hoewel ik niet geloof dat het bewustzijn in drie […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jouw identiteit en het koninkrijk van God

Herken je de volgende uitspraken van christenen: “God kijkt door de bril van Jezus naar mij“, “God ziet Jezus in mij“ en “mijn identiteit is in Christus“? Dit soort gedachten willen ons doen geloven dat wij er zelf (buiten Jezus of Christus om) niet toe zouden doen. Alsof we los van of buiten Christus om […]