Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad alle ellende op de wereld heeft veroorzaakt, dan kan een ‘evangelie’ dat gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van vergeving van zonden) de ellende op de wereld […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jonge wijn hoort in nieuwe zakken

De auteurs van het nieuwe testament in de Bijbel waren ‘in Christus’. Zij wandelden in de Geest, leefden in het volle bewustzijn van Christus (mind of Christ). Hun geweten (het bewustzijn) was volledig gereinigd van dode werken (het oordelen en veroordelen op basis van de kennis van goed en kwaad). Vanuit deze belevingswereld schreven zij […]

Categorieën
Koninkrijk

De strijd tussen vlees en Geest

We leven momenteel in een tijd waarin de strijd tussen vlees en Geest steeds zichtbaarder en tastbaarder wordt. Met deze blog wil ik laten zien welke rol de overheid – met het corona-beleid dat zij momenteel voert – speelt in deze geestelijke strijd. De Geest Christus is het Licht der wereld, dat gekomen is en […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Hef je staf op en de zee zal voor je splijten

Voor veel christenen ligt er een taboe op de gedachte dat we zonder zonden zouden kunnen zijn. Toch is Johannes er duidelijk over: “Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.” (1 Johannes 5:18) Wie uit […]

Categorieën
Koninkrijk

Een brief van God aan de mensheid

Koninkrijk van God, eeuwigheid Lieve, lieve mensheid, Wat kan ik ongelooflijk genieten van al het moois dat jullie tot stand hebben gebracht. Jullie zijn geweldige en vindingrijke creators gebleken, waardoor er zoveel moois en bijzonders op aarde tot stand is gekomen. Er is zoveel liefde, vrede, vreugde, licht en schoonheid in jullie. Jullie zijn werkelijk […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Ons fysieke lichaam als poort naar het eeuwige leven

De idee dat Jezus van Nazareth als een zondoffer voor de vergeving van onze zonden zou zijn gekruisigd is voor de meeste Bijbelgetrouwe christenen de kern van hun geloof en hun hoop op eeuwig leven. Jezus zou aan het kruis de vergeving van zonden hebben bewerkstelligd, waardoor we eeuwig leven kunnen ontvangen. Dit staat haaks […]

Categorieën
Reformatie

Een hoopvolle boodschap en toekomst!

We hebben op dit moment een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld nodig. Gods boodschap van hoop en verwachting is eeuwenlang verborgen geweest, maar zal in deze tijd weer gaan klinken. Een boodschap van eenvoud en kracht! De boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken, zoals Jezus van Nazareth deze verkondigde. […]

Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2021: Christus is alles en in allen

“Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.“(2 Korintiërs 5:16,17) Niemand meer naar het vlees kennen, dat betekent dat we niet […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Wordt 2021 het jaar van de Waarheid?

Bijna 2000 jaar – vanaf 70AD – heeft de christelijke kerk zich bezig gehouden met de vraag naar de waarheid. Bij de waarheid (met een kleine w) gaat het om de boodschap van het evangelie, die zo getrouw mogelijk moet klinken. Door de focus op de waarheid is de Waarheid (met een hoofdletter W) in […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een bijdrage aan de dialoog tussen jodendom en christendom

De (natuurlijke) geschiedenis van het volk Israël ten tijde van de Bijbel lijkt een blauwdruk te zijn van de (geestelijke) weg die de Eeuwige met de hele mensheid gaat. Het oude verbond – met als spil de wet van Mozes – brengt de vloek van zonde en dood waaronder de hele schepping gebukt gaat, aan […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De weg tot behoudenis

In de afbeelding hieronder een aantal parallellen die gericht zijn op de drie stadia van het leven. We zullen deze stadia zowel individueel als collectief (als mensheid) moeten doorwandelen. Het eerste stadia is waar de mensheid zich momenteel nog bevindt. Ieder mens wordt geboren in de duisternis, de dualistische wereld van goed en kwaad, onder […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Blijf weg bij de boom van kennis van goed en kwaad

God woont in een ontoegankelijk LICHT en in God is gans geen duisternis. God is dan ook volmaakt GOED en volmaakte LIEFDE! “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. … Er is […]