Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het koninkrijk van God is binnen in u

“Komt, gij gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld af.” (Matteüs 25:34) Het koninkrijk van God is al vanaf de grondlegging der wereld in de hemel gevestigd. Die hemel bevindt zich niet ergens op een verborgen plaats in het universum, maar de hemel is binnen […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom jonge wijn in nieuwe zakken hoort

De uitspraak van Jezus dat de jonge wijn in nieuwe zakken moet worden geschonken, wordt vaak gebruikt als het over vernieuwing binnen de christelijke kerk gaat. De vernieuwingen die we tot op de dag van vandaag binnen het christendom hebben gezien, staan echter in schril contrast met de radicale vernieuwing die Jezus met deze uitspraak […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

Genade van de wet versus genade van Christus

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Einstein) Als het eten van de boom van kennis van goed en kwaad (als gij daar van eet…) de vloek van zonde en dood tot gevolg heeft gehad, dan kan een boodschap die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad (het ‘evangelie’ van […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Reformatie

Is Christus de achternaam van Jezus van Nazareth?

De meeste christenen zullen bij het horen van het begrip Christus gelijk aan Jezus van Nazareth denken. En daar valt zeker wat voor te zeggen! Toch missen we de kern van het evangelie als we Christus en Jezus als synoniemen van elkaar zien, alsof het bij Christus per definitie om de persoon van Jezus van […]

Categorieën
Bijbelstudie Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De dood en opstanding van Christus

De dood en opstanding van Christus gaan zoveel dieper dan het zogenoemde bovennatuurlijke wonder van de lichamelijke opstanding uit de dood van Jezus van Nazareth. De dood en opstanding van Christus is een (voor de volle 100%) natuurlijk wonder dat in het leven van Jezus van Nazareth, de man van vlees en bloed, heeft plaatsgevonden. […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het christendom is in beweging

In de achterliggende decennia hebben er wereldwijd op theologisch gebied een aantal verschuivingen voorgedaan. Het gaat daarbij niet om kleine aanpassingen, maar om ingrijpende veranderingen ten opzichte van de westerse ‘Bijbelgetrouwe’ theologie, die eeuwenlang gangbaar is geweest. Met de titel van een boek van Brian McLaren gesproken: er is sprake van een grote spirituele shift. […]

Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (3) Peter en Petra Overduin

Lieve mensen, De economie van Gods KoninkrijkPractice what you preace. Om die reden hebben wij er per 1 juli 2022 voor gekozen om ons (ook) wat betreft de voorziening in ons levensonderhoud volledig te richten op de principes van het koninkrijk van God. Dit betekent concreet dat we geen vaste inkomsten uit arbeid ontvangen en […]

Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2023: Christus alles in allen

We sluiten – op deze oudejaarsavond – het jaar af met een blog waarin we ons perspectief voor 2023 beschrijven. Het gaat samengevat om twee zinnen van Paulus, die voor ons de kern vormen van de boodschap die we de afgelopen drie jaar hebben verkondigd en die we ook in het nieuwe jaar zullen blijven […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

“7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een positieve toekomstvisie voor onze aarde en de mensheid

In de afbeelding hieronder vind je een schema waarin een aantal parallellen zijn weergegeven die overeenkomen met de drie stadia van het (collectieve) bewustzijn van de mens(heid). De weg van verlossing loopt vanuit de staat van een verduisterd bewustzijn via het Christusbewustzijn naar het Godsbewustzijn. We zullen deze weg zowel persoonlijk en als collectieve mensheid […]

Categorieën
Diversen

Eindejaarsgroet 2022

“Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.” (Johannes 1:9) Kerst is het feest waarop we als christenen vieren dat Jezus van Nazareth – ruim 2000 jaar geleden – in Bethlehem werd geboren. Hoe mooi en romantisch het verhaal van het kindje in de kribbe ook mag zijn, willen we werkelijk […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

De universele weg van het kruis

Door de val in bewustzijn – die ieder mens van vlees en bloed door de geboorte uit (vrucht)water doormaakt – raken we gevangen onder de vloek van zonde en dood. Deze situatie staat haaks op die van het koninkrijk van God, waarvoor ieder mens bestemd is. Het goede nieuws van het koninkrijk van God is […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De bedekking die ons het zicht op onze ware identiteit ontneemt

We beginnen deze blog met een inleiding, als een soort disclaimer bij de inhoud. Als je christen bent en je verlangt naar het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk op aarde, dan is de kans groot dat je jezelf herkent in de manier van denken die in deze blog ter sprake zal komen. We kunnen ons […]