Onze persoonlijke droom

Het lijkt er steeds meer op dat de huidige wereld met alle problemen die zich momenteel voordoen menselijkerwijs gesproken niet meer te redden valt. Wetenschap, politiek en geld zijn eenvoudigweg niet toereikend genoeg. De hooggeplaatsten in de wereld (overheden en machthebbers) doen wat zij kunnen om de mondiale problemen in de wereld te fixen. Ze vergeten alleen dat onze natuurlijke wereld een geestelijke oorsprong heeft en dat de problemen die we als mensheid vanuit onze verduisterde (gevallen) staat van bewustzijn hebben veroorzaakt, uiteindelijk alleen op een geestelijke manier zijn om te keren. Zolang het collectieve bewustzijn van de mensheid verduisterd is, zullen we de verbinding met onze geestelijke oorsprong (God en het koninkrijk van God) niet bewust zijn. De problemen zullen dan eerder groter dan kleiner worden. Dit is de situatie waarin we ons als mensheid momenteel bevinden. Dat klinkt misschien hopeloos, maar dat is het zeker niet!

Christus in ons, is de hoop op heerlijkheid!” (Kolossenzen 1:27)

De wereld heeft mensen nodig die zich de goddelijke oorsprong van alles wat is, bewust gaan worden en als Jezus in deze wereld ten volle vanuit hun Christus-identiteit gaan leven. De zuchtende schepping wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God (m/v). Dat zijn geen menselijke goden, mensen die vanuit het vlees denken als God te zijn en de problemen in de wereld met geld, macht en intellect te kunnen oplossen. Zonen van God die openbaar worden zijn mensen die zich zonen en dochters van de Allerhoogste weten, goddelijke mensen in plaats van menselijke goden.

Wij geloven in het principe van de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11-16) en dat God de bedieningen van apostel, profeet, herder, leraar en evangelist op een krachtige manier wil gebruiken om de huidige wereld van haar naderende ondergang te redden.

Onze droom is om op een locatie te wonen en te werken waar we de ruimte en de mogelijkheden hebben om mensen voor een (korte) periode te laten verblijven. Een plek waar de hemel de aarde raakt en mensen in de tastbare aanwezigheid van Gods Geest worden gebracht (door de evangelist), waar men tot innerlijke rust en herstel komt (de herder), om vervolgens te worden opgebouwd in hun geloof (de leraar) en uiteindelijk met een duidelijk en/of aangescherpt plan voor hun leven (de profeet) weer terugkeren naar hun eigen leefomgeving. Dit alles onder de bezielende leiding van degene het gehele proces overziet en bewaakt (de apostel).

De mensen die bij ons gaan verblijven, zullen – ondersteund door de vijfvoudige bediening – leren wat het is om als zoon van God (m/v) openbaar te worden en in de Geest (in hun Christus-identiteit) te gaan wandelen. De doelgroep die wij voor ogen hebben bestaat uit mensen die actief betrokken zijn binnen kerken en gemeenten in Nederland, mensen die invloedrijke posities in de maatschappij vervullen, zendelingen die naar het buitenland gaan of tijdelijk met verlof in Nederland zijn en verder alle mensen die verlangen naar het meer zichtbaar worden van Gods Geest in hun leven en daarin willen uitstappen. Als deze mensen terugkeren naar hun gezinnen en families, naar hun werkplek, naar hun kerken en gemeenten, zullen zij op al deze plekken van binnenuit vernieuwing gaan brengen door het Licht van Christus in hun omgeving te laten schijnen. Zodoende zullen zij binnen de huidige generatie het verschil gaan maken in een wereld, die vol nood, onrecht, pijn en verdriet is.

Deze beweging, kan beginnen met een paar mensen die het vleselijke denken en handelen achter zich laten en werkelijk in de Geest gaan wandelen. Wij geloven dat we hiervoor door God geroepen zijn. We komen graag in contact met mensen die ons willen ondersteunen bij het verwezenlijken van onze droom. Menselijkerwijs (vanuit het vlees) gesproken mag het een kansloze missie lijken, maar alles is mogelijk voor wie gelooft en in de Geest gaat wandelen.

In Christus verbonden,
Peter en Petra Overduin
06-58919971