Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Onze persoonlijke droom

Het lijkt er steeds meer op dat de huidige wereld met alle problemen die zich momenteel voordoen menselijkerwijs gesproken niet meer te redden valt. Wetenschap, politiek en geld zijn eenvoudigweg niet toereikend genoeg. De hooggeplaatsten in de wereld (overheden en machthebbers) doen wat zij kunnen om de mondiale problemen in de wereld te fixen. Ze vergeten alleen dat onze natuurlijke wereld een geestelijke oorsprong heeft en dat de problemen die we als mensheid vanuit onze ‘gevallen’ (verduisterde) staat van bewustzijn hebben veroorzaakt, uiteindelijk alleen op een geestelijke manier zijn om te keren. Zolang het collectieve bewustzijn verduisterd is, waardoor we ons de verbinding met de geestelijke wereld niet bewust zijn, worden de problemen eerder groter dan kleiner. Dit is de situatie waarin we ons als mensheid momenteel bevinden. Hopeloos? Nee, dat zeker niet!

De wereld heeft mensen nodig die zich hun goddelijke oorsprong bewust gaan worden en ten volle vanuit dat bewustzijn gaan leven; als Jezus in deze wereld. De zuchtende schepping wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God (m/v). Dat zijn geen menselijke goden, mensen die vanuit het vlees denken als God te zijn, maar goddelijke mensen, mensen die vanuit de Geest zichzelf zonen van de Allerhoogste weten. Procentueel gezien is er maar een kleine hoeveelheid mensen nodig die op deze manier het goddelijke Licht van Christus gaat verspreiden om een definitieve keer ten goede teweeg te brengen en onze wereld van de naderende ondergang te redden. Sterker nog, om een kosmische wedergeboorte tot stand te brengen, waarbij de hele mensheid naar de goddelijke staat van bewustzijn zal worden teruggebracht en waardoor alle problemen, die zich vanuit de ‘gevallen’ staat van bewustzijn voordoen, zullen worden overwonnen.

Onze droom is om op een locatie te wonen en te werken, waar we de ruimte en de mogelijkheden hebben om mensen voor een (korte) periode te laten verblijven. Een plek waar de hemel de aarde raakt en mensen in de tastbare aanwezigheid van Gods Geest worden gebracht (door de evangelist), zodat men tot innerlijke rust en herstel kan komen (de herder), om vervolgens te worden opgebouwd in hun geloof (de leraar) en uiteindelijk met een duidelijk en/of aangescherpt plan voor hun leven (de profeet) weer terugkeren naar hun eigen leefomgeving. Dit alles onder de bezielende leiding van degene die de eindverantwoordelijkheid draagt (de apostel).

De mensen die bij ons gaan verblijven, zullen – ondersteund door de vijfvoudige bediening – leren wat het is om als zoon van God (m/v) openbaar te worden en in de Geest te gaan wandelen. De doelgroep die wij voor ogen hebben bestaat uit mensen die actief betrokken zijn binnen kerken en gemeenten in Nederland, mensen die invloedrijke posities in de maatschappij vervullen, zendelingen die naar het buitenland gaan of tijdelijk met verlof in Nederland zijn en verder alle mensen die om wat voor reden rust en herstel nodig hebben. Als deze mensen terugkeren naar hun gezinnen en families, naar hun werkplek, naar hun kerken en gemeenten, zullen zij op al deze plekken van binnenuit vernieuwing gaan brengen. Zodoende zullen zij binnen de huidige generatie het verschil gaan maken in een wereld, die vol nood, onrecht, pijn en verdriet is.

Dit proces, deze beweging, kan beginnen met een paar mensen die het vleselijke denken en handelen achter zich laten en werkelijk in de Geest gaan wandelen. Wij geloven dat we hiervoor door God geroepen zijn. We komen graag in contact met mensen die ons willen ondersteunen bij het verwezenlijken van onze droom. Menselijkerwijs gesproken een kansloze missie, maar alles is mogelijk voor wie gelooft en in de Geest gaat wandelen.

In Christus verbonden,
Peter en Petra Overduin
06-58919971

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *