Visie / Missie

Onze Visie
Wij zien een schepping die zucht en met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de zonen van God (m/v). Wij geloven in kerken en gemeenten in Nederland die de gelovigen zodanig gaan toerusten, dat zij als zonen van God zullen opstaan. Deze openbaar geworden zonen van God zullen op hun beurt door hun dienstbetoon aan de samenleving bij gaan dragen aan de opbouw van het lichaam van Christus (de mensheid), zodat uiteindelijk allen tot de volheid (het volle bewustzijn) van Christus gaan komen. Dit alles met als doel dat de schepping bevrijd zal worden van de vergankelijkheid, waaronder zij gebukt gaat. Om dit werkelijkheid te laten worden, zal er weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten worden geschonken. Het evangelie van het koninkrijk dat vrij is van elke vorm van zuurdesem, waardoor het weer de kracht van God tot behoud van mensen wordt. Hiervoor is een nieuwe Reformatie nodig. Wij geloven dat de christelijke kerk in Nederland een voortrekkersrol zal gaan vervullen voor de wereldwijde kerk.

Onze Missie
Kerken en gemeenten in Nederland informeren over, stimuleren tot en ondersteunen bij een nieuwe noodzakelijke Reformatie binnen de christelijke kerk in Nederland.

Klik hier voor onze kernwaarden.