Visie / Missie

Onze Visie
Wij zien een schepping die zucht en met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de zonen van God (m/v). Wij geloven in kerken en gemeenten in Nederland en België (Vlaanderen) die de gelovigen zodanig gaan toerusten, dat zij als zonen van God zullen opstaan. Deze openbaar geworden zonen van God zullen op hun beurt door hun dienstbetoon aan de samenleving bij gaan dragen aan de opbouw van het lichaam van Christus, zodat uiteindelijk allen tot de volheid (het volle bewustzijn) van Christus gaan komen. Dit alles met als doel dat de schepping bevrijd zal worden van de vergankelijkheid, waaronder zij gebukt gaat. Om dit werkelijkheid te zien worden, zal er weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten worden geschonken. Het evangelie van het koninkrijk dat vrij is van elke vorm van zuurdesem, waardoor het weer de kracht van God tot behoud van mensen wordt. Hiervoor is een nieuwe Reformatie nodig. Wij geloven dat de christelijke kerk in Nederland en België (Vlaanderen) een voortrekkersrol zal gaan vervullen voor de wereldwijde kerk.

Onze Missie
De missie van stichting Way of Grace is om kerken en gemeenten in Nederland en België (Vlaanderen) te informeren over, te stimuleren tot en te ondersteunen bij het hervormingsproces dat nodig zal zijn om tot verwezenlijking van de bovenstaande visie te komen. Daarnaast het optimaal laten functioneren van de vijfvoudige bediening in kerken en gemeenten, waardoor steeds meer mensen tot de volheid van Christus zullen komen.

Klik hier voor onze kernwaarden.